Minilex - Lakipuhelin

Lesken ja kihlakumppanin oikeus avustukseen kuolinpesästä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän kuoleman jälkeen hänen leskellään, avopuolisollaan tai kihlakumppanillaan voi olla oikeus saada avustusta kuolinpesästä. Laissa on lueteltu ehdot, joiden täyttyessä avustusta voi saada. Sitä ei siten voi saada ilman todellista tuen tarvetta. 

Avopuolison käsite on määritelty laissa. Se kattaa yhteistaloudessa asuvat, parisuhteessa olevat henkilöt, jotka ovat asuneet yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisoksi ei kuitenkaan lasketa henkilöä, joka on jo avioliitossa. Tämä määritelmä avopuolison tulee siis täyttää, jotta hän voisi saada avustusta perittävän kuoleman jälkeen. Lain mukaan kihlautuneiksi puolestaan katsotaan kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet avioliittoon menemisestä toistensa kanssa. Kihlattu on siis henkilö, joka on sopinut avioliitosta perittävän kanssa, mutta ei ole ehtinyt me naimisiin tämän kanssa.

Avustus voi olla joko rahaa tai muuta omaisuutta. Muu omaisuus saattaa olla käytännössä mitä tahansa avustuksensaajan toimeentulon turvaavaamiseksi tarpeellista omaisuutta. Avustus suoritetaan kertakaikkisena eli yhdellä kertaa, ei siis esimerkiksi kuukausittain. Perittävän leski, avopuoliso tai kihlakumppani voi saada avustusta vain, mikäli se katsotaan hänen toimeentulonsa kannalta tarpeelliseksi ja kohtuulliseksi. Avustuksensaajan toimeentulon tulee myös olla tosiasiallisesti heikentynyt perittävän kuoleman vuoksi. Avustuksen määrää ja tarvetta harkittaessa huomioon otetaan esimerkiksi avustuksensaajan mahdollisuudet turvata toimeentulonsa omalla varallisuudellaan sekä ansio- ja muilla tuloillaan, hänen ikänsä sekä parisuhteen kesto. Myös muita, edellä mainittuihin seikkoihin verrattavissa olevia asioita voidaan ottaa huomioon. Avustuksen antamisella ei saada loukata perillisen oikeutta lakiosaan, ellei tähän ole olemassa painavia syitä. Avustusta on pääsääntöisesti vaadittava viimeistään perinnönjaossa. Jos perinnönjakoa ei ole toimitettava, avustusta on vaadittava viimeistään puolisoiden omaisuuden osituksessa tai avopuolisoiden omaisuuden erottelussa.

Perittävän kuoleman jälkeen hänen leskellään voi olla oikeus saada avustusta kuolinpesän jäämistöstä silloinkin, kun puolisoilla oli perittävän kuollessa vireillä avio- tai asumuseroasia, eikä leskellä tästä johtuen olisi muuten oikeutta jäämistöön. Tällöin avustuksen saaminen edellyttää, että se harkitaan kohtuulliseksi lesken toimeentulon heikettyä hänen puolisonsa kuoleman vuoksi, ja että avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Myös maatilaperimykseen liittyvissä tilanteissa, joissa leski ei voi saada riittävästi omaisuutta turvaamaan toimeentuloaan, voi hänellä olla oikeus edellä kuvattuun avustukseen. Nämä säännöt eivät koske kihlakumppanin tai avopuolison saamaa avustusta.

Tilanteet, joissa perittävän leskellä, avopuolisolla tai kihlakumppanilla saattaa olla oikeus lain mukaiseen avustukseen perittävän kuoleman jälkeen, voivat olla monimutkaisia. Saattaa myös olla vaikea arvioida, onko leskellä, avopuolisolla tai kihlakumppanilla oikeus avustukseen juuri kyseisessä tapauksessa. Tämän vuoksi on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen, joka osaa auttaa kaikissa avustukseen liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa