Minilex - Lakipuhelin

Lainvastainen toiminta kielletään markkinaoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeus voi kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta sopimatonta menettelyä. Kielto voidaan ulottaa myös muihin kuin elinkeinonharjoittajaan itseensä. Jos siihen on erityistä syytä, kielto voidaan kohdistaa myös elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. Kiellon tehosteeksi markkinaoikeus myös määrää uhkasakon, ellei sitä erityisestä syystä pidä sitä tarpeettomana. Kiellon tarkoituksena on keskeyttää sopimaton toiminta elinkeinotoiminnassa, kieltää toiminnan jatkuminen ja estää sen uudistuminen tulevaisuudessa. Kiellolla voidaan puuttua muun muassa elinkeinonharjoittajan sopimattomaan menettelyyn, hyvän tavan vastaiseen toimintaan, totuudenvastaisiin tai harhaanjohtaviin ilmaisuihin, laittomaan vertailevaan markkinointiin, lainvastaisiin arpajaisiin ja liikesalaisuuden oikeudettomaan käyttöön. Kiellon yhteydessä markkinaoikeus voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan määräajassa ryhtymään toimiin, jolla hän oikaisee menettelynsä seurauksia. Elinkeinonharjoittaja voidaan määrätä suorittamaan tällainen oikaisutoimi, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Myös tämän määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Markkinaoikeus voi lisäksi kantajan vaatimuksesta määrätä, että päätös kieltoa koskevassa asiassa on vastaajan kustannuksella julkaistava yhdessä tai useammassa sanoma- tai aikakauslehdessä. Tarkoituksena on siis tällä tavoin saattaa tieto elinkeinonharjoittajan väärinkäytöksestä julkiseksi ja näin minimoida mahdollisia kantajalle aiheutuneita vahinkoja. Markkinaoikeus voi määrätä kiellon joko jatkuvana tai väliaikaisena. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Väliaikaista kieltoa koskevaa päätöstä ei kuitenkaan voida määrätä julkaistavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa