Minilex - Lakipuhelin

Kuolleen yhtiömiehen nimeä saa käyttää toiminimenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömies kuolee, yhtiöllä on yhä tietyin edellytyksin oikeus käyttää toiminimeä muuttamattomana jatkossakin, vaikka se sisältäisi vainajan nimen. Toiminimen pysyttäminen ennallaan voi olla yhtiölle arvokas mahdollisuus hyötyä sen suuresta liikearvosta. Tarpeetonta toiminimen muuttamista pyritään välttämään. Jos avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen kuoltua yhtiön toimintaa jatketaan, saadaan toiminimeä käyttää muuttamattomana, vaikka vainajan nimi sisältyy siihen, jolleivät yhtiömiehet ole toisin sopineet. Edellytyksenä kuolleen yhtiömiehen nimen käytölle on siis ensinnäkin se, että tapauksessa on kyseessä avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies. Näin ollen esimerkiksi kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen nimeä ei saa enää kuoleman jälkeen käyttää. Toiseksi vaaditaan, etteivät yhtiömiehet ole sopineet muunlaisesta käytöstä. Henkilöyhtiöiden yhtiömiehillä on verrattain suuri valta sopia asioista keskenään, joten heillä on vapaus päättää myös toiminimen käytön jatkumisesta tällaisissa tilanteissa. Jos yhtiömiehet ovat sopineet nimen käytön jatkumisesta kyseisissä tilanteissa, on myös päätettävä, pidetäänkö toiminimi muuttamattomana vai tehdäänkö siihen lisäyksiä, täsmennyksiä tai muutoksia. Asiaa harkittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, muodostuisiko toiminimen muuttamaton käyttö harhaanjohtavaksi tai aiheuttaisiko se muita ongelmia yhtiölle tai sen kohderyhmälle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa