Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän vaurastuminen lesken elinaikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun leski kuolee ja pesän arvo on suurempi kuin ensin kuolleen puolison kuollessa, luetaan tämä pesän vaurastuminen lesken omien perillisten hyväksi. Edellytyksenä tälle on se, että lesken selvitetään saaneen perintönä, testamentilla tai lahjana vaurastumista vastaava määrä omaisuutta. Vaurastuminen on myös voinut johtua ansiotoiminnasta, jota leski on harjoittanut ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen. Lesken perillisillä on näyttötaakka siitä, että leski on vaurastuttanut kuolinpesää ansiotoiminnasta saaneilla tuloillaan.

Vaurastuminen voi johtua periaatteessa myös siitä, että leski on mennyt uuteen avioliittoon, joka on sittemmin purkautunut. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että jos lesken uusi avioliitto on purkautunut ja leski on saanut omaisuuden osituksessa tasinkoa, tämä leskelle maksettu tasinko on laskettava edellä mainitun kaltaiseksi lisäykseksi, joka on luettava lesken omien perillisten hyväksi.

Lesken perilliset voivat saada lisäyksenä hyväkseen enintään vaurastumisen määrän. Vaurastuminen saadaan selville ja lasketaan siten, että lesken pesän arvosta (niin sanottu loppuomaisuus) vähennetään pesänarvo ensiksi kuolleen puolison kuollessa (niin sanottu alkuomaisuus).

Lesken perillisen oikeuteen vaikuttaa kuitenkin lesken antama lahja, jota käsitellään omassa artikkelissaan. Lesken antamat lahjat ovat voineet vaikuttaa omaisuuden vähenemiseen kuolinpesässä. Tämä on otettava huomioon silloin, kun lesken perillinen vaatii lisäystä omaan osuuteensa edellä mainitun vaurastumisen nojalla. Näin ollen lahjan arvo huomioidaan, kun määritetään lesken perilliselle tuleva osuus kuolinpesästä.

Kuolinpesän vaurastuminen lesken elinaikana saattaa synnyttää monia kysymyksiä ja jopa ristiriitoja lesken perillisten ja ensiksi kuolleen puolison perillisten välillä. Tästä johtuen on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen tarvittaessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa