Minilex - Lakipuhelin

Lesken antamat lahjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leski saattaa lahjalla tai lahjanluonteisella luovutuksella kaventaa toissijaisten perillisten oikeutta. Tästä johtuen toissijaisia perillisiä suojataan siten, että heillä on oikeus lain nojalla saada vastiketta lesken kuoleman jälkeen toimitettavassa pesänjaossa. Vastikevaatimus on periaatteessa mahdollista esittää milloin tahansa lesken kuoleman jälkeen toimitettavassa jaossa, kunhan vaatimus esitetään ennen jakopäätöksen antamista.

Ensin kuolleen puolison perillisillä on oikeus saada ja vaatia vastiketta, mikäli leski on antamalla lahjan tai muulla siihen rinnastettavalla toimella aiheuttanut omaisuutensa olennaisen vähentymisen. Tällöin edellytyksenä on myös se, ettei leski toimiessaan edellä mainitulla tavalla ole ottanut asianmukaisella tavalla huomioon ensin kuolleen puolison perillisten oikeutta. Lesken antamia tavanomaisia lahjoja ei näin ollen oteta huomioon, koska tällaiset lahjat eivät olennaisesti vähennä lesken omaisuutta. Vastikesäännöstön tarkoituksena ei myöskään ole antaa toissijaisille perillisille suojaa sen johdosta, että leski on käyttänyt varojaan normaaliin elämiseen.

Vastike ensin kuolleen puolison perillisille suoritetaan lesken pesästä lesken omille perillisilleen tulevasta osuudesta. Vastike siis näin ollen vähentää lesken omille perillisille tulevaa osuutta.

Lahja tai sen arvo on palautettava, mikäli vastiketta ei syystä tai toisesta voida suorittaa. Tällöin edellytyksenä on se, että lahjan saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että lahjoitus loukkasi ensin kuolleen puolison perillisten oikeuksia. Palautusvastuuseen joutuva voi päättää, haluaako hän antaa toissijaisille perillisille hänen mahdollisesti saamansa esineen vai sen sijasta rahaa.

Niin sanottu palautuskanne tulee nostaa vuoden kuluessa siitä, kun perunkirjoitus lesken kuoleman jälkeen toimitettiin. Kanne voidaan nostaa siis vasta lesken kuoleman jälkeen. Ehdoton takaraja kanteen nostamiselle on kymmenen vuotta siitä, kun lahjoitus on täytetty. Oikeus palautuskanteen nostamiseen on vain toissijaisilla perillisillä. Lakimies voi neuvoa, miten tulee menetellä, jos halutaan nostaa palautuskanne.

Jollei lahjanlupausta ole vielä täytetty, kun leski kuolee, ei sitä saa saattaa voimaan sikäli, kuin se loukkaisi ensin kuolleen puolison perillisten oikeuksia. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa