Minilex - Lakipuhelin

Kuka vastaa asian selvittämisestä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasiassa selvittämisvelvollisuus jakaantuu asianosaisen ja viranomaisen välille. Pääsääntöisesti viranomaisella on päävastuu asian selvittämisestä. Viranomaisen on siis huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Tällaisia selvityksiä viranomainen voi laatia itse tai pyytää niitä muilta viranomaisilta. Selvitystä voidaan pyytää myös asianosaiselta tai ulkopuoliselta taholta. Viranomaisen selvitysvelvollisuuteen kuuluu lisäksi tosiseikkojen arviointi ja niiden oikeussääntöjen tunteminen, joilla lain mukaan on vaikutusta asian ratkaisuun.

Asianosainen ei kuitenkaan ole täysin vapaa velvoitteista asian selvittämisessä. Asianosaisella on yleinen velvollisuus myötävaikuttaa asian selvittämiseen. Asianosaisen on ensinnäkin esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa