Minilex - Lakipuhelin

Kuka pysäköintivirhemaksun voi antaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pysäköintivirhemaksun määrää joko poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja. Kuitenkin korkein oikeus oon katsonut, että yksityinen sakotus on myös laillista. Tällä hetkellä on vireillä lain säätäminen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, jonka mukaan myös ykstyiset voisivat veloittaa valvontamaksun luvattomasta pysäköinnistä. Luvaton pysäköinti on siis kyseessä, jos ajoneuvo pysäköidään yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa, rikotaan kiinteistön omistajan tai haltijan antamaa määräystä ajoneuvon pysäköimisestä tai pysäköintikiekon käytöstä yksityisellä alueella, moottorikäyttöinen ajoneuvo pysäköidään tai pysäytetään maa-alueelle ilman maan omistajan tai haltijan lupaa tai ajoneuvo pysäköidään yksityisellä alueella pelastustielle.

Valvontamaksu saadaan luvattoman pysäköinnin tapauksessa lakiesityksen mukaan veloittaa vain, jos liikennemerkeillä ja suorakaiteen muotoisilla tekstillisillä kilvillä on yksiselitteisellä ja selvästi havaittavalla tavalla osoitettu pysäköimistä tai pysähtymistä koskeva kielto tai määräys tai pysäköintikiekon käyttöä koskeva määräys sekä valvontamaksu ja sen suuruus luvattoman pysäköinnin seuraamuksena. Valvontamaksun veloittamisen edellytyksenä on lisäksi, että yksikielisessä kunnassa teksti on ainakin kyseisen kunnan kielellä, kaksikielisessä kunnassa ainakin suomen ja ruotsin kielellä sekä saamelaisten kotiseutualueella olevassa kunnassa suomen kielen lisäksi saamen kielellä.

Valvontamaksua ei kuitenkaan saisi veloittaa, jos luvattomasta pysäköinnistä määrätään pysäköintivirhemaksu, luvatonta pysäköintiä koskeva asia käsitellään rikosasioista säädetyssä järjestyksessä tai luvattomasti pysäköinyt ei tekohetkellä ole täyttänyt viittätoista vuotta. Tarkoitus siis on, että ylsityinen pysäköinninvalvonta olisi toissijaista julkiseen pysäköinninvalvontaan nähden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa