Minilex - Lakipuhelin

Kuka pysäköintivirhemaksun voi antaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pysäköintivirhemaksun määrää joko poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja. Pysäköintivirhe tarkoittaa ajoneuvon pysäköintiä ja pysäyttämistä tai pysäköintikiekon käyttöä niitä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti. Virhemaksu voidaan määrätä myös moottoriajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta. 

Vireillä on jokin aika sitten ollut myös lain säätäminen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, jonka mukaan myös yksityiset voisivat veloittaa valvontamaksun luvattomasta pysäköinnistä. Lakiesitys on kuitenkin hylättiin.

Valvontamaksu saatiin luvattoman pysäköinnin tapauksessa lakiesityksen mukaan veloittaa vain, jos liikennemerkeillä ja suorakaiteen muotoisilla tekstillisillä kilvillä on yksiselitteisellä ja selvästi havaittavalla tavalla osoitettu pysäköimistä tai pysähtymistä koskeva kielto tai määräys tai pysäköintikiekon käyttöä koskeva määräys sekä valvontamaksu ja sen suuruus luvattoman pysäköinnin seuraamuksena. Valvontamaksun veloittamisen edellytyksenä oli lisäksi, että yksikielisessä kunnassa teksti on ainakin kyseisen kunnan kielellä, kaksikielisessä kunnassa ainakin suomen ja ruotsin kielellä sekä saamelaisten kotiseutualueella olevassa kunnassa suomen kielen lisäksi saamen kielellä.

Valvontamaksua ei kuitenkaan saanut veloittaa, jos luvattomasta pysäköinnistä määrätään pysäköintivirhemaksu, luvatonta pysäköintiä koskeva asia käsitellään rikosasioista säädetyssä järjestyksessä tai luvattomasti pysäköinyt ei tekohetkellä ole täyttänyt viittätoista vuotta. Tarkoitus siis oli, että yksityinen pysäköinninvalvonta olisi toissijaista julkiseen pysäköinninvalvontaan nähden.

Kuitenkin korkein oikeus on kuitenkin katsonut, että myös yksityinen sakotus on  laillista. Yksityinen pysäköintivalvontamaksu voidaan antaa, jos alueella on selkeä opastus pysäköinnin ehdoista. Yrityksellä on oltava myös näyttö siitä, että kuljettaja on toiminut vastoin opasteita. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa