Minilex - Lakipuhelin

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut hallintolainkäytössä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että hävinnyt osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut. Hävinnyt osapuoli on siis velvollinen maksamaan sekä omat että vastapuolensa kulut. Edellä sanottuja asianosaista koskevia säänöksiä voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen.

Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Yksityinen voi siis kuitenkin joutua korvaamaan julkisyhteisön oikeudenkäyntikulut, jos hän on suoranaisesti käyttänyt väärin oikeusturvakeinoja. Kuitenkin voidaan sanoa olevan erittäin harvinaista, että yksityinen henkilö joutuisi korvaamaan vastapuolena olevan viranomaisen oikeudenkäyntikulut. Yksityisellä henkilöllä on puolestaan oikeus saada kulunsa korvatuksi viranomaisen varoista siinä tapauksessa, että hän sattuu voittamaan asian.

On kuitenkin suhteellisen harvinaista, että hallintolainkäytössä tuomitaan oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa