Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhakuoikeus kuuluu omassa asiassaan kaikille

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Muutoksenhakuoikeus tarkoittaa oikeutta valittaa lopullisesta asiaratkaisusta eli päätökseen tyytymättömän oikeutta hakea siihen muutosta. Muutoksenhakuoikeus on ensisijaisesti asianomaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta lopullisesti ratkaistu asia koskee. Muutoksenhakuoikeus on myös tavallisesti sillä, jonka etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa, vaikka hän ei olisikaan niin sanottu asianomainen. Valitusoikeutta ei voi johtaa yksinomaan päätöksen välillisistä vaikutuksista. Välittömyyskriteerin soveltuvuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota kunkin asian laatuun ja asiassa ilmenevään oikeusturvan tarpeeseen.

Päätöksestä saa siis valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »