Minilex - Lakipuhelin

Kansalaisen oikeusturva on taattu perustuslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusjärjestys antaa suojaa yksilöille ja heidän oikeuksilleen. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. Samoin käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet on perustuslain mukaan turvattava lailla. Yksilöä siis suojataan ennen kaikkea valtiovaltaa ja sen mielivaltaisuutta vastaan, ja oikeusturva antaakin suojaa yksilölle heikompana osapuolena.

Hallintotoimintaan kohdistuvalla oikeusturvalla tarkoitetaan keinoja ja menettelyjä, joilla turvataan oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista yksityisen ja viranomaisen välisessä suhteessa. Osa oikeusturvaa ovat hallintomenettelylle asetetut vaatimukset. Hallintoasiaa ei esimerkiksi saa käsitellä mikä tahansa viranomainen, vaan viranomaisella tulee olla toimivalta nimenomaan kyseessä olevassa asiassa. Hallinnon asiakkaalla on myös oikeus saada perusteltu päätös. Oikeusturva jaetaan ennaltaehkäisevään ja jälkikäteiseen oikeusturvaan.

 

Yhteenveto

 

 • Oikeusjärjestys antaa suojaa yksilölle ja yksilön oikeuksille muun muassa heikompana osapuolena valtion mielivaltaisuutta vastaan. 
 • Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. 
 • Jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi.
 • Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet on perustuslain mukaan turvattava lailla.
 • Hallintotoimintaan kohdistuvalla oikeusturvalla tarkoitetaan keinoja ja menettelyjä, joilla turvataan oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista yksityisen ja viranomaisen välisessä suhteessa.
 • Hallintomenettelylle on asetettu erityisiä vaatimuksia, kuten se, että hallintoasiaa käsittelevällä viranomaisella tulee olla toimivalta kyseiseen asiaan. Tämä on osa hallintotoiminnan oikeusturvaa.
 • Oikeusturva jaetaan ennaltaehkäisevään ja jälkikäteiseen oikeusturvaan

 

Summary in English 

 

 • The legal system provides protection for the individual, as a weaker party against the arbitrariness of the state.
 • According to the Finnish Constitution, everyone has the right to have their case dealt with appropriately and without undue delay in the competent court or other lawful authority. 
 • Everyone has the right to have a case regarding their rights and obligations decided by a court or other independent judicial body.
 • According to the constitution, the publicity of the proceedings, the right to be heard and to receive a reasoned decision as well as to apply for an appeal, in addition to other guarantees of a fair trial and good administration, must be protected by law.
 • Legal protection for administrative activities refers to the means and procedures used to secure the fulfillment of rights and obligations in the relationship between private individuals and authorities.
 • Special requirements have been set for the administrative procedure, such as the fact that the authority dealing with the administrative matter must have jurisdiction over the matter in question. This is part of the legal protection of administrative activities.
 • Legal protection is divided into preventive and retrospective legal protection.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]