Minilex - Lakipuhelin

Kansalaisen oikeusturva on taattu perustuslaissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeusjärjestys antaa suojaa yksilöille ja heidän oikeuksilleen. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Samoin käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet tulee perustuslain mukaan turvattava lailla. Yksilöä siis suojataan ennen kaikkea valtiovaltaa ja sen mielivaltaisuutta vastaan, ja oikeusturva antaakin suojaa yksilölle heikompana osapuolena. Oikeusturvan keskeisintä sisältöä on siis jokaiselle taattu oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa. Oikeusturvan tavoitteena on lainmukainen ratkaisu.

Osa oikeusturvaa ovat myös hallintomenettelylle asetetut vaatimukset. Hallintoasiaa ei esimerkiksi saa käsitellä mikä tahansa viranomainen, vaan viranomaisen tulee olla toimivalta nimenomaan kyseessä olevassa asiassa. Hallinnon asiakkaalla on myös oikeus saada päätös, joka on perusteltu. Oikeusturva jaetaan ennaltaehkäisevään ja jälkikäteiseen oikeusturvaan, jolloin esimerkiksi hallinnon menettelyperiaatteet kuuluvat jaottelussa ennaltaehkäisevään oikeusturvaan ja jälkikäteisen oikeusturvan ydin ovat hallintotuomioistuimet.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »