Minilex - Lakipuhelin

Kuka kelpaa osuuskunnan jäseneksi?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnassa on oltava vähintään 3 jäsentä. Jäsenet voivat olla joko luonnollisia tai oikeushenkilöitä, kuten yhtiöitä tai säätiöitä. Mikäli haluaa osuuskunnan jäseneksi, on jäsenyyttä haettava kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta, joka päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, ellei osuuskunnan säännöissä määrätä niistä päättäväksi elimeksi osuuskunnan tai sen edustajiston kokousta tai hallintoneuvostoa.

Osuuskunnan säännöissä voidaan myös esimerkiksi määrätä, että jäseneksi on hyväksyttävä jokainen, joka täyttää säännöissä määritellyt jäsenyyden edellytykset. Toisaalta säännöissä voidaan myös määrätä, että jäsenyys voidaan evätä, jos siihen on osuuskunnan toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi jotain erityistä syytä. Yleensä jäsenyys alkaa heti, kun jäsenyyshakemus on hyväksytty. Jäsenyys on henkilökohtainen, eli sitä ei voi luovuttaa toiselle, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla kirjallisesti siitä osuuskunnalle. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta vasta määräajan kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Määräaika voi olla enintään kolme vuotta.

Osuuskunnan jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä päivämäärä, jona hän on tullut osuuskunnan jäseneksi. Myös osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa niin kauan, kunnes osuuskunta on palauttanut osuusmaksun tai kunnes entisen jäsenen mahdollinen lisämaksuvelvollisuus on päättynyt.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »