Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön toiminimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiöllä on oltava toiminimi. Toiminimi edustaa jokaiselle yritykselle samaa kuin etu- ja sukunimi ihmisille. Toisaalta Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä yritystunnus edustaa yritykselle samaa kuin henkilötunnus ihmiselle. Näistä kahdesta yrityksen voi erottaa kaikista muista yrityksistä. Toisaalta toiminimi palvelee myös yrityksen markkinoinnillisia päämääriä ja on siinä mielessä jo liiketoiminnankin sujuvuuden kannalta tärkeä valita oikein. Hyvä toiminimi jää asiakkaan mieleen ja samalla kuvaa jollain tapaa yrityksen luonnetta ja toimintaa. Seuraavaksi lisää toiminimeen liittyvistä olennaisista seikoista, jotka tulee nimen rekisteröinnin yhteydessä ottaa huomioon.

Toiminimi on edellytys sille, että yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin. Toiminimi täytyy mainita yhtiösopimuksessa yhdessä toimialan ja yhtiön tarkoituksen kanssa. Kommandiittiyhtiön toiminimeen on liitettävä sanat ’kommandiittiyhtiö’, taikka vastaava lyhennys ’ky’. Tämä tuo yhtiön sidosryhmille tiedon yhtiön yritysmuodosta ja voi siten antaa esimerkiksi potentiaaliselle velkojalle olennaista tietoa siitä, miten yhtiön toiminta in järjestetty. Ky vastaa asiallisesti samaa kuin osakeyhtiön nimen perässä oleva kirjainyhdistelmä oy. Kommandiittiyhtiön toiminimestä säädetään toiminimilaissa, samoin kuten muidenkin yritysten toiminimistä.  Kommandiittiyhtiön toiminimessä voi olla yhtiömiehen sukunimi, mutta muun henkilön sukunimen käyttäminen ei ole sallittua. Tämä johtuu siitä, että henkilön sukunimi antaa lähtökohtaisesti yhtiön sidosryhmille oletuksen siitä, että kyseistä nimeä kantava henkilö liittyy jollain tavalla yrityksen toimintaan.

Toiminimen tulee olla yksilöllinen ja yksilöidä kyseinen yhtiö; Tämä yksinkertaiselta kuulostava määräys sisältää useita ulottuvuuksia. Esimerkiksi yleisnimeä ei voi sellaisenaan käyttää kommandiittiyhtiön toiminimenä. Tällöin esimerkiksi siivousalalla toimivan yhtiön nimeksi sana "Puhdas ky" ei voisi tulla kyseeseen. Tämä johtuu siitä, että se estäisi kaikkia tulevaisuudessa rekisteröitäviä siivousalan yrityksiä sisällyttämästä sanaa "puhdas" millään tavalla toiminimeensä. Se myös antaisi siten kenties epäoikeutettua kilpailuetua nimen rekisteröineelle yritykselle. Kuitenkin esimerkiksi kahden yleisnimen ja yleisnimen erisnimen yhdistelmä voisi kelvata toiminimeksi. Näin esimerkiksi "Tosipuhdas ky" voisi olla jo rekisteröimiskelpoinen nimi.

Lisäksi valittu toiminimi ei saa sekoittua samalla alalla jo olemassa olevaan, toisella toimijalla käytössään olevaan toiminimeen. Tämä johtuu siitä, että samalla alalla olevat yritykset kilpailevat samoista asiakkaista, jolloin liian samankaltaiset toiminimet voisivat johtaa siihen, että asiakkaat sekoittaisivat yritykset toisiinsa, jolloin toinen yritys voisi saada ansaitsematonta kilpailuetua saadessaan "vahingossa" toisesta yrityksestä kiinnostuneista asiakkaista ja myös negatiivisessa mielessä toinen yritys voisi menettää asiakkaita toisen yrityksen tekemien virheiden vuoksi.

Toiminimen rekisteröintiin liittyy paljon mutkia. Nimen valinta on kuitenkin yrityksen ja sen toiminnan kannalta iso ja merkityksellinen päätös. Siksipä nimiasioissa kannattaakin ehdottomasti kääntyä lakiasioiden ammattilaisen puoleen, mikäli nimen valinta ja rekisteröinti ei ota onnistuakseen. Lakipuhelin tarjoaa sopuhintaista ja asiantuntevaa konsultointia muun muassa kyseisestä aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa