Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön toimiala

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimiala kuuluu niihin kysymyksiin, joista on kommandiittiyhtiötä perustettaessa määrättävä, mikäli yhtiön mielii saada rekisteriin. Rekisterillä tarkoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämää kaupparekisteriä, johon kaikki Suomessa toimivat yritykset tulee rekisteröidä. Rekisteröinti tarjoaa yritykselle yritystunnuksen, jota useimmat yrityksen kanssa asioivat sidosryhmät tarvitsevat voidakseen luotettavasti yksilöidä yrityksen, jonka kanssa asioivat ja saada olennaista tietoa esimerkiksi yhtiön edustajista ja muista rekisteriin merkityistä erityiskysymyksistä.

Kommandiittiyhtiöllä tulee olla määritetty toimiala, jolla yhtiö toimii. Tämä toimiala tulee ilmoittaa yhtiösopimuksessa. Mikä toimialasta tekee niin tärkeää, että se tarvitsee julistaa koko kansalle ja eikö riitä, että yhtiö toimii sillä alalla, joka siltä parhaiten tuntuu luonnistuvan? Kuten arvata saattaa toimialan rekisteröinnillä on oma tarkoituksensa. Toimialan tarkka määrittäminen on tärkeää, koska toimialan määritys ratkaisee sen, millaisiin toimiin ja sitoumuksiin yhtiön vastuunalainen yhtiömies voi kommandiittiyhtiön nimissä ryhtyä. Nimittäin koska yhtiön toimiala näkyy myös ulkopuolisille, ei yhtiö tule myöskään sidotuksi yhtiömiehen tekemiin toimiin, jotka eivät kuulu yhtiön toimialaan, vaikka sopimukseen sidottu ulkopuolinen kuinka haluaisi pysyä sopimuksessa.

Yksimieliset yhtiömiehet voivat sopia toimialan muuttamisesta. Tämä onkin käytännössä tarpeen jos yhtiömiehet haluavat esimerkiksi jatkossa alkaa toimimaan myös toiseen toimialaan kuuluvalla alalla. Lain mukaan yhtiömiehellä ei ole oikeutta tehdä yhtiön nimissä sellaista sitoumusta, joka ylittää sen mikä voidaan katsoa yhtiösopimuksessa määritellyn toimialan puitteissa mahdolliseksi. Yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen saadaan ryhtyä vain kaikkien yhtiömiesten suostumuksella, eli toisin sanoen yksittäistapauksessa toimialasta poikkeamista varten yhtiön toimialaa ei tarvitse muuttaa, mutta kaikkien yhtiömiesten on hyväksyttävä tehtävä oikeustoimi, kuten sopimus.

Toisaalta toimialalla on merkitystä myös esimerkiksi tavaramerkkien ja jopa toiminimen suhteen. Esimerkiksi jos yhtiö haluaa esimerkiksi rekisteröidä tuotteilleen tavaramerkin, tulee merkin olla toimialakohtainen. Usein loogista yritykselle onkin rekisteröidä merkki omalle toimialalleen, jolloin saman merkin hyödyntäminen yhtäkkiä toisella toimialalla voisikin aiheuttaa tavaramerkkiloukkauksen, jos jollain muulla olisi tavaramerkki rekisteröitynä tai muuten vakiintuneena kyseisellä alalla.

Toimialajaottelusta saa tietoa Tilastokeskuksen sivuilta. Sama luokitus on siis voimassa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin rekisteröinnin yhteydessä. Joskus voi olla haastavaa löytää tarkalleen kuvaava toimiala listasta, jolloin kannattaakin tiedustella asianomaisilta viranomaisilta tai muuten ottaa yhteyttä lainoppineeseen henkilöön. Tarvittaessa toimialoja voi ikään kuin varmuuden vuoksi valita enemmänkin, mutta hyvä on pitää mielessä, että yhtiön rekisteröinti voi vaikeutua mikäli jollakin rekisteröidyllä toimialalla on ennestään toimija, jonka nimi on sekoitettavissa rekisteröitävään yhtiöön.

Toimiala kannattaa siis valita realistisesti, sillä sitä on tarvittaessa yleensä mahdollista muuttaa. Valittua toimialaa tulee kuitenkin kunnioittaa päätöksenteossa, jotta yhtiön puolesta tehdyt sopimukset tulisivat toivotulla tavalla velvoittaviksi ja päteviksi. Jos toimiala herättää muita kysymyksiä, niin palveleva lakipuhelin vastaa niihin mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa