Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön tarkoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti henkilöyhtiön toiminnan tarkoitukseksi katsotaan taloudellisen voiton tuottaminen yhtiölle ja sen yhtiömiehille. Tämä on lähtökohtainen toiminnan tarkoitus myös muillekin yrityksille. Näin ollen yhtiön tarkoituksen määrittäminen erikseen ei tavanomaisen kommandiittiyhtiön osalta ole tarpeen. Yhtiön toiminnan tarkoitus tulee kuitenkin määrittää yhtiösopimuksessa niissä tilanteissa, joissa tarkoitus on jokin muu kuin varsinaisen taloudellisen voiton tuottaminen. On myös olemassa muutamia tilanteita, joissa on järkevää valita kommandiittiyhtiön tarkoitukseksi joku muu kuin voiton tuottaminen. Niistä lyhyesti seuraavaksi.

Taloudellisen voiton tuottamisesta poikkeava yhtiön tarkoitus voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun yhtiö perustetaan tuottamaan tiettyä tuotetta taikka palvelua mahdollisimman edullisesti, lähinnä omakustannehintaan. Tällöin hyöty yhtiömiehille tulee välillisesti, ja tämä on syytä yhtiösopimuksessa mainita. Yleensä tämän kaltaista toimintaa harjoitetaan osuuskunnissa, mutta esimerkiksi tilanteessa, jossa osuuskunnan perustaminen ja siihen vaadittavat perustamistoimenpiteet ja sen pyörittäminen tuntuvat, esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi epätarkoituksenmukaisilta, voi kommandiittiyhtiön perustaminen olla järkevää.

Toisaalta voi olla myös mahdollista, että kommandiittiyhtiö perustetaan ajamaan tietyllä tavalla säätiön tehtävää. Eli yhtiö perustetaan jonkin tietyn tarkoituksen palvelemiseksi ja varallisuuden keräämiseksi tätä varten. Tavallisimmin säätiö on tällöin järkevin yhteisömuoto, mutta esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiömiehet haluavat pitää avoinna myös mahdollisuuden liiketoiminnallisuuteen tai ylipäätään säilyttää henkilöyhtiölle ominaisen joustavuuden, on kommandiittiyhtiö parempi vaihtoehto. Kommandiittiyhtiö voisi käytännössä edistää myös aatteellista tarkoitusta vaikkapa keräämällä varallisuutta tätä varten. Tällöinkään toiminta ei muistuttaisi normaalia kommandiittiyhtiön yhtiömiesten taloudellista toimintaa yhtiömiesten voiton kartuttamiseksi.

Maallikolle voisi tässä vaiheessa herätä perusteltu kysymys siitä, että miksi kommandiittiyhtiön tarkoituksella on mitään väliä kenellekään muulle kuin yhtiön omistajille? Eivätkö omistajat voi keskenään vain päättää, että mitä voitoille tehdään tai pyritäänkö voittoa edes tuottamaan? Syy miksi näin ei ole liittyy kahteen asiaa. Yhtiön sisäisissä suhteissa yhtiön tarkoitus rajaa yhtiömiesten toimivaltaa tehdä päätöksiä yhtiötä koskevista asioista itsenäisesti. Vastuunalainenkaan yhtiömies ei voi kysymättä muiden yhtiömiesten suostumusta ryhtyä toimenpiteeseen, joka ei ole kommandiittiyhtiön tarkoituksen mukainen. Toisaalta taas yhtiön tarkoitus näkyy myös ulkopuolisille yhtiön kaupparekisteritiedoissa. Ne rajaavat saman toimivallan myös näkyväksi ulkopuolisia kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö ei tulisi sidotuksi sen yhtiömiehen yhtiön puolesta tekemään toimeen ulkopuolisen kanssa, jos toimenpide ei kuuluisi yhtiön tarkoituksen piiriin, eikä muiden yhtiömiesten suostumusta olisi saatavilla.

Lopuksi on siis todettava, että jos kommandiittiyhtiön toiminta poikkeaa millään tavalla tavanomaisesta liiketoiminnasta, niin tarkoitus kannattaa kirjata huolellisesti ylös yhtiösopimukseen. Jos tarkoituksen muotoileminen tai muut seikat tuottavat liikaa päänvaivaa, voi neuvoa tiedustella lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa