Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön nimenkirjoittajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nimen kirjoittaminen voi ilmaisuna kuulostaa erikoiselta, mutta sillä tarkoitetaan käytännössä oikeutta saattaa yhtiö velvolliseksi erilaisista sitoumuksista, kuten sopimuksista, ja usein kyseinen oikeus kulkee myös käsi kädessä edustusoikeuden kanssa. Nimenkirjoittaja siis voi allekirjoittaa yhtiön puolesta sopimuksia. Kommandiittiyhtiössä oikeus kirjoittaa yhtiön nimi on lähtökohtaisesti jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat käytännössä avoimen yhtiön yhtiömiehiä, eli he ovat rajoittamattomassa henkilökohtaisessa vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista koko omalla ulosottokelpoisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiölle on kuitenkin ominaista, että äänettömällä yhtiömiehellä ei ilman eri valtuutusta ole oikeutta edustaa yhtiötä eikä hänellä ole myöskään kelpoisuutta ottaa vastaan yhtiölle osoitettua haastetta tai muuta tiedoksiantoa. Tiedoksiantojen vastaanottamisoikeutta kutsutaan passiiviseksi edustukseksi ja muilla yhtiömiehillä, kuin äänettömällä yhtiömiehellä on tähän aina kelpoisuus. Yhtiön nimenkirjoittajat on merkittävä kaupparekisteriin. Tämä johtuu siitä, että ei ole riittävää, mikäli vain yhtiömiehet itse tietävät kenellä on oikeus allekirjoittaa yhtiön sopimukset. Myös sopimusten ja muiden velvoitteiden vastapuolen tulee tietää tämä. Oikeustoimi, kuten vaikkapa sopimus, ei velvoita siihen sidottua, jos allekirjoittanut edustaa sopimukseen sidottua ilman kelpoisuutta tähän. Rekisterimerkintä kaupparekisterissä katsotaan lähtökohtaisesti luotettavaksi ja paikkansa pitäväksi, joten yhtiö tulisi olemaan se, joka kärsisi mikäli nimenkirjoittajan tiedot olisivat väärin.

Yhtiösopimuksessa voidaan rajoittaa oikeutta yhtiön nimen kirjoittamiseen. Tämä rajoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että nimenkirjoitusoikeus rajataan tietyiltä yhtiömiehiltä pois, tai määrätään että nimen voi kirjoittaa ainoastaan useampi yhtiömies yhdessä. Jotta rajoitus on ulkopuoliseen osapuoleen nähden sitova, on rajoitus merkittävä kaupparekisteriin. Tällä tarkoitetaan samaa asiaa, jota käsiteltiin yleisen nimenkirjoitusoikeuden kohdalla. Myös rajoitukset on ulkopuolisen otettava huomioon, mikäli ne on rekisteröity. Kuitenkaan ei voida olettaa, että yhtiön sisäisiin sopimuksiin perustuvat toimivallan rajoitukset voisivat olla kenenkään ulkopuolisen tiedossa, jos ulkopuolisia ei ole erikseen aiheesta tiedotettu. Tällöin rajoitukseen ei voida vedota vilpittömässä mielessä olevaa ulkopuolista toimijaa vastaan. Vilpitön mieli tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen ei ollut tietoinen asiasta, eikä hänen edes olisi voinut olettaa olevan.

Yhtiömiesten lisäksi oikeus edustaa yhtiötä voidaan antaa myös tehtävään valittavalle prokuristille. Prokuristi voidaan merkitä kaupparekisteriin, jolloin tämä saa kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen, toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä. Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nimenkirjoitusoikeutta ja prokuraa koskevat säännökset eivät sulje pois mahdollisuutta valtuuttaa tietty henkilö edustamaan yhtiötä. Prokura vain muodostaa jo laissa valmiiksi määritellyn "valtuutuspaketin", jolloin valtakirja vain tarvitsee nimetä prokuraksi ja sen ulottuvuudet ja sisältö ovat ilman erillistä sopimista kaikille selviä.

Nimen kirjoittamisesta voi siis sopia monella eri tavalla. Sillä, kuka yhtiön nimenkirjoittaja on, ei lähtökohtaisesti ole edes merkitystä muille kuin yhtiölle. Olennaista on vain, että ulkopuoliset voivat rekisteristä nähdä kyseisen tahon henkilöllisyyden ja varmistua siten myös yhtiön kanssa laatimiensa sopimusten pätevyydestä. Jos ongelmia aiheuttaa nimenkirjoitusoikeuden määrittäminen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, voi soitto lakipuhelimeen olla paikallaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa