Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön kotipaikka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa tulee päättää tietyistä asiakokonaisuuksista, jotta yhtiön rekisteröiminen olisi pätevä ja eräs näistä asioista on yhtiön kotipaikka. Kommandiittiyhtiö on siis luonteeltaan henkilöyhtiö, joka nojaa voimakkaasti vastuunalaisten yhtiömiestensä henkilökohtaiseen ja rajoittamattomaan vastuuseen yhtiön velvoitteista. Kommandiittiyhtiö eroaa toisesta henkilöyhtiömuodosta, avoimesta yhtiöstä, ainoastaan yhtiömiestensä perusteella. Kommandiittiyhtiössä tulee olla avoimen yhtiön yhtiömiehiä vastaavien vastuunalaisten yhtiömiesten lisäksi äänettömiä yhtiömiehiä, jotka toimivat ennemmin sijoittajina kuin vastuunalaisina omistajina.

Kommandiittiyhtiön kotipaikaksi katsotaan lähtökohtaisesti se kunta, josta toimintaa tosiasiallisesti johdetaan. Tämä voi joissain tilanteissa olla eri kuin kaupparekisteriin merkitty kotipaikka, vaikkakin kaupparekisteriin merkittävän kotipaikan tulisi lähtökohtaisesti olla sama kuin yhtiön todellinen kotipaikka. Se, että juridinen kotipaikka voi poiketa rekisteröidystä johtuu Suomen lainsäädännön tyypillisestä lähtökohdasta, jonka mukaan asian todellinen luonne huomioidaan virallisen muodon, kuten vaikkapa rekisterimerkinnän sijaan jos nämä poikkeavat toisistaan. Näin pyritään välttämään sitä, että asioiden tilaa pyrittäisiin muuttamaan keinotekoisesti toiseksi.

Mistä sitten voi tietää, että vastaako merkintä todellisuutta jos vaikkapa yhtiöllä on toimipisteitä usealla paikkakunnalla? Lähtökohtana laissa on se kunta, josta toimintaa johdetaan, eli jossa sijaitsee fyysisesti yhtiön hallinto ja johto. Toisinaan varsinkin osakeyhtiöiden piirissä harrastetaan kikkailua toimipaikoilla verotuksellisista syistä perustamalla ainoastaan esimerkiksi postilaatikko yritykselle siihen maahan ja kuntaan, johon yritykselle on merkitty kotipaikka, vaikka toimintaa todellisuudessa harjoitetaankin muualla. Näissä tilanteissa esimerkiksi tehtaiden ja kiinteän työvoiman olemassaolo yleensä puhuvat yhtiön kotipaikan puolesta ja näiden puute sitä vastaan.

Jos yhtiö muuttaa kotipaikkaansa, tulee muutos kirjata kaupparekisteriin, jotta yhtiön sidosryhmät ja muut tietoa yhtiöstä tarvitsevat tietäisivät yhtiön kotipaikan sijainnin. Lain mukaan tilanteessa, jossa asiantilassa, josta on tehty merkintä kaupparekisteriin, tapahtuu muutos, on siitä viipymättä tehtävä muutosilmoitus rekisteriviranomaiselle. Tosiasiallisella kotipaikalla on merkitystä muun muassa toimivaltaisen tuomioistuimen määräytymisen suhteen, käsiteltäessä yhtiöön liittyvää kannetta. Nimittäin jos joku haluaa haastaa yhtiön oikeuteen, tulee kanne nostaa yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kotipaikan valinnassa ei ole Suomen rajojen sisällä yleensä juuri vaikeuksia. Ilmoitetun kotipaikan ei tarvitse vastata todellisuutta ja se voi muuttua ajan kuluessa. Kuten sanottu aikaisemmin, on silti järkevää pitää kotipaikka jatkuvasti ajan tasalla välttyäkseen mahdollisilta sotkuilta esimerkiksi kutsun tullessa oikeuteen. Jos aihe herättää lisää kysymyksiä, vastaa lakipuhelin niihin mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa