Minilex - Lakipuhelin

Kiskonnantapainen työsyrjintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työelämässä kaikilla työntekijöillä ei ole yhtäläisiä tietoja oikeuksistaan. Työnantajat voivat olla tietoisia tästä, mutta he eivät siitä huolimatta saa kohdella työntekijöitään syrjivästi. Pyrkimys on ehkäistä heikommassa asemassa olevan hyväksikäyttämistä, jonka takia ammattiliitot on perustettu. Työntekijää voidaan kuitenkin syrjiä, vaikka hän olisi ammattiliiton jäsen. 

Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä syyllistyy kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Epäedullinen asema voi ilmetä esimerkiksi muihin työntekijöiden verrattuna huomattavasti alhaisemman palkan maksamisena tai epäasiallisina työaikoina.

Kiskonnantapainen työsyrjintä eroaa tavallisesta työsyrjinnästä siten, että työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia tai muuta olosuhdetta hyödynnetään työnantajan eduksi. Myös lisättävänä on, että työnantajan etu tässä kiskonnassa näkyy työntekijän epäedullisena asemana.

Rangaistuksena kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kyseinen rangaistussäännös on toissijainen eli sitä sovelletaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Pääasiassa työlainsäädäntö määrittää vähimmäissuojan työntekijälle, jolloin kiskonnantapaista työsyrjintää koskeva säännös tulee kyseeseen vasta äärimmäisissä tapauksissa, ellei tekoa voida muun lain mukaan katsoa ankarammin rangaistavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa