Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kiinnitystä kiinteistöön voi hakea kiinteistön omistaja, joka on hakenut lainhuutoa viimeksi. Mikäli lainhuutoasia on vasta vireillä, jätetään kiinnityshakemus lepäämään, kunnes lainhuutoasia on ratkaistu. Omistaja voi valtuuttaa asiamiehen kiinnityshakemuksen tekemiseen. Omistajan on allekirjoitettava valtakirja sekä siitä tulee käydä ilmi asiamiehen nimi, kiinnityksen suuruus ja sen kohde.

Kiinnityshakemus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kiinnityksen kohde, haettujen kiinnitysten suuruus (Suomen rahassa) sekä tiedot hakijasta (mm. yhteystiedot). Hakemus tulee vireille, kun se on saapunut toimivaltaiselle kirjaamisviranomaiselle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »