Minilex - Lakipuhelin

Kenellä on rakentamisoikeus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Periaatteessa kenellä tahansa on rakentamisoikeus. Laki kuitenkin asettaa tiettyjä edellytyksiä rakennushanketta johtavalle henkilölle. Rakennushankkeesta vastaavalla henkilöllä tulee olla rakennushankkeen suorittamista vastaava kokemus ja koulutus. Vastaavaa työnjohtajaa koskevat säännökset koskevat kuitenkin vain rakennushankkeita, joille tarvitaan rakennuslupa. Jos rakentamislupaa ei tarvita, ei rakennusvalvontaa suoriteta.

Jokaiselle lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on valittava vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on valvoa, että rakennushanketta varten annettuja lupamääräyksiä ja ohjeita noudatetaan. Työnjohtajan on valvottava rakentamisen laatua ja rakennustyön suorittamista. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan kelpoisuudesta suorittaa määrätty rakennushanke päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvontaviranomaisen on harkinnassaan otettava huomioon rakentamishankkeen erityisominaisuudet ja työnjohtajan soveltuvuus niiden toteuttamiseen. Huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi rakentamishankkeessa käytettävään erikoistekniikkaan sekä rakennuspaikan erityisvaatimuksiin.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi peruuttaa työnjohtajan hyväksymispäätöksen esimerkiksi tehtävien laiminlyönnin vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa