Minilex - Lakipuhelin

Keksintöriidat ratkaistaan rekisteriviranomaisessa tai tuomioistuimessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Patentti- ja rekisterihallitukselle voi tehdä väitteen paremmasta oikeudesta, jos kokee, että omaa oikeuden keksintöön, johon joku toinen hakee rekisteröintiä. Rekisteriviranomainen tutkii tällöin väitteen ja päättää sen perusteella, onko tapaus epäselvä vai ei. Jos tapaus ei ole epäselvä ja rekisteriviranomainen katsoo, ettei väitteen tehneellä ole parempaa oikeutta keksintöön, oikeus pysytetään alkuperäisellä hakijalla. Jos rekisteriviranomainen sen sijaan katsoo, että väitteen tekijällä on parempi oikeus keksintöön kuin rekisterimerkinnän hakijalla, rekisteriviranomaisen tulee vaatimuksesta siirtää merkitä väitteen tekijälle. Samalla väitteen tekijän eli oikeuden uuden haltijan on suoritettava uusi rekisteröintimaksu. Ennen kuin siirtovaatimus on lopullisesti ratkaistu, hakemusta ei saa jättää sillensä, hylätä, hyväksyä eikä peruuttaa.

Usein väite ei ratkea näin helposti. Tällöin rekisteriviranomainen ei voi ratkaista asiaa, vaan tapaus on annettava tuomioistuimen käsiteltäväksi. Rekisteriviranomainen voi tällöin välipäätöksessä kehottaa nostamaan kanteen tuomioistuimessa määrätyn ajan kuluessa uhalla, että väite jätetään huomioon ottamatta. Kun asia tulee tuomioistuimeen käsiteltäväksi, hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely voidaan keskeyttää siihen asti, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa