Minilex - Lakipuhelin

Käyttämättömään keksintöön voidaan myöntää pakkolupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla on kaksi vuotta aikaa alkaa käyttää keksintöä. Jos keksintöä ei käytetä tai saateta käyttöön Suomessa kohtuullisessa laajuudessa kahden vuoden kuluessa, voi se, joka haluaa täällä käyttää keksintöä, saada siihen pakkoluvan. Lisäedellytyksenä on kuitenkin, että keksinnön käyttämättä jättämiseen ei ole hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi jokin hyödyllisyysmallioikeuden haltijasta riippumaton ulkopuolinen tekijä, kuten lakko.

Jotta keksintö katsotaan käyttöönotetuksi, käytön on oltava riittävän laajaa. Laki puhuu tässä yhteydessä kohtuullisesta laajuudesta. Hyödyllisyysmallioikeuden haltijan ei kuitenkaan tarvitse itse käyttää keksintöä, vaan hän voi luovuttaa oikeuden toiselle tai antaa siihen käyttöluvan. Keksinnön käytössä olennaista ei ole käyttäjän henkilö, vaan se, että keksintöä ylipäätään käytetään. Riittävän laajuuden lisäksi vaaditaan, että käytön on tapahduttava Suomessa. Ulkomaille sijoittunut laajakaan käyttö ei estä Suomessa myönnettävää pakkolupaa. Pakkoluvan saanut taho saa siis oikeuden käyttää keksintöä ammattimaisesti hyväkseen.

Pakkoluvan tarkoituksena on mahdollistaa hyödyllisen keksinnön käyttö myös silloin, kun hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei itse pysty tai halua käyttää keksintöä. Pakkolupaa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa käyttää keksintöä Suomessa. Pakkolupaa haetaan nostamalla asiassa kanne tuomioistuimessa. Kanteesta on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Lisäksi siitä on annettava tieto jokaiselle, jolla on käyttölupa tai panttioikeus kyseiseen hyödyllisyysmallioikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa