Minilex - Lakipuhelin

Käräjäoikeuden istunnosta pidetään pöytäkirjaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeudessa pidetään riita-asian käsittelyssä pöytäkirjaa, johon on merkittävä tuomioistuimen nimi ja käsittelypäivä, asia, asian käsittelyyn osallistuneiden tuomioistuimen jäsenten sekä pöytäkirjan laatijan nimet samoin kuin asianosaiset, kuultavaksi kutsutut, asianosaisten asiamiehet tai avustajat sekä tulkit. Jos asiassa toimitetaan suljettu käsittely, myös sen syy on merkittävä pöytäkirjaan.

Pöytäkirjassa on mainittava myös esitetyt vaatimukset, väitteet, myöntämiset ja vastustamiset, sekä seikat, joihin asianosainen perustaa vaatimuksensa ja vastustamisensa sekä vastapuolen lausunto niistä ja viimein todistajat, asiantuntijat ja muut asiassa kuullut henkilöt sekä esitetyt muut todisteet. Jos asiassa on pidetty suullisen valmistelun istunto, on tiedot kirjattava jo sen istunnosta pidettävään pöytäkirjaan. Mikäli edellä mainitut tiedot selviävät haastehakemuksen vastauksesta tai muusta tuomioistuimelle toimitetusta asiakirjasta, riittää pöytäkirjassa viittaus kyseessä olevaan asiakirjaan. Silloin, kun käräjäoikeus on toimittanut asiassa katselmuksen, on pöytäkirjaan merkittävä myös tuomioistuimen katselmusta toimittaessa tekemät havainnot.

Jos riita-asiaa ei käsitellä istunnossa, ei pöytäkirjaakaan tarvitse laatia. Jokaisesta riita-asiasta laaditaan pöytäkirja erikseen ja sen laatija varmentaa sen allekirjoituksellaan. Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti tuomioistuimen virkamies tai erityisestä syystä puheenjohtaja tai hänen määräämänsä tuomioistuimen lainoppinut jäsen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa