Minilex - Lakipuhelin

Julkisuusperiaate irtainten ja kiinteiden esineiden kohdalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisuusperiaatteen toteutuminen tapahtuu hieman eri tavoin kiinteiden ja irtainten esineiden kohdalla. Kiinteiden esineiden osalta julkisuus tapahtuu esineiden oikeuksien kirjaamisen kautta. Kirjattavia oikeuksia ovat omistusoikeuden kirjaaminen eli lainhuudatus, panttioikeuden perustamiseksi tarvittava kiinnitys ja erityisen oikeuden kirjaaminen. Kyseiset kirjaamisasiat kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joka on julkinen. Kirjaamisviranomaisten on pyynnöstä annettava tietoja rekisteristä.

Irtainten esineiden kohdalla julkisuutta luova tunnusmerkki on hallinta, joka on esineoikeuden näkyvä puoli. Hallinta merkitsee tosiasiallista valtasuhdetta esineeseen ja luo myös olettaman, että sillä, jolla on hallinta, on myös määräysvalta. Toisin sanoen irtaimessa hallinta antaa paremman olettaman omistusoikeudesta kuin hallinta kiinteiden esineiden kanssa. Kiinteistön hallinta nimittäin voi usein olla muulla kuin esineen omistajalla. Hallinnan ja kirjaamisen antama olettama omistusoikeudesta tai muusta oikeudesta esineeseen ei siis ole poikkeukseton.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteän omaisuuden suhteen on tärkeää, että lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin kirjaukset ovat oikeita. Kansalaisen tulee voida luottaa kiinteistökirjan eli lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatun oikeuden pätevyyteen. Tätä luottamusta kutsutaan rekisterin positiiviseksi julkiseksi luotettavuudeksi. Rekisterin luotettavuus voidaan kääntää myös toisin päin eli sillä on myös negatiivinen julkinen luotettavuus. Kansalainen voi siis luottaa, että sellaista oikeutta, jota ei ole kirjattu, ei ole olemassa. Näiden syiden vuoksi on erittäin tärkeää, että lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ovat ajan tasalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa