Minilex - Lakipuhelin

Itseoikaisu ja muutoksenhaku kirjaamisasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjaamisasiassa tehtyä ratkaisua voidaan muuttaa joko kirjaamisviranomaisen itseoikaisuna tai varsinaisessa muutoksenhaussa.

Itseoikaisussa viranomainen voi korjata asia- tai teknisen virheen. Asiavirhe on mahdollista korjata vain, jos kysymyksessä on selvästi virheellinen ratkaisu. Tällöin viranomainen voi poistaa virheellisen ratkaisunsa ja ratkaista asian uudelleen. Asiavirheen korjaamisen edellytyksenä on myös, että kaikkia asianosaisia on kuultu ja korjaamiseen on saatu niiden suostumus, joiden asema tämän johdosta heikkenee.

Tekninen virhe tarkoittaa ratkaisussa olevaa kirjoitus- tai laskuvirhettä. Tällainen ilmeinen virhe voidaan korjata itseoikaisuna tekemällä tarpeelliset korjaukset merkintöihin. Niille, joille korjaamisesta voi mahdollisesti aiheutua haittaa, tulee varata ennen korjaamista tilaisuus tulla kuulluiksi.

Varsinainen muutoksenhaku lopullisesta ratkaisusta on kirjaamisasioissa mahdollista, mutta käytännössä varsin harvinaista. Mikäli viranomainen on ratkaissut asian toisin kuin hakija on pyytänyt, on päätökseen laitettava mukaan valitusosoitus. Tällainen valittaminen kirjaamisviranomaisen päätöksestä tapahtuu valituksella maaoikeuteen. Valittaminen on mahdollista tehdä viimeistään 30 päivän kuluttua ratkaisun tekemisestä. Jos hakemus menee muutoksenhakuviranomaisessa läpi, kumotaan päätös ja se palautetaan kirjaamisviranomaiselle uudestaan ratkaistavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa