Minilex - Lakipuhelin

Itseoikaisu ja muutoksenhaku kirjaamisasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjaamisasiassa tehtyä ratkaisua voidaan muuttaa joko kirjaamisviranomaisen itseoikaisuna tai varsinaisessa muutoksenhaussa.

Itseoikaisussa viranomainen voi korjata asiavirheen tai teknisen virheen. Korjaamiselle ei ole asetettu määräaikaa ja korjaaminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, kun ratkaisuun ei voida enää hakea muutosta valittamalla. Olennaista virheen korjaamisen kannalta on se, että kirjaus poikkeaa ratkaisijan tarkoituksesta, perusteena olevista asiakirjoista ja kun hakemusta ei ole tarkoitettu osaksikaan hylätä.

Asiavirhe on mahdollista korjata vain, jos kysymyksessä on selvästi virheellinen ratkaisu. Tällöin viranomainen voi poistaa virheellisen ratkaisunsa ja ratkaista asian uudelleen. Asiavirheen korjaamisen edellytyksenä on myös, että kaikkia asianosaisia on kuultu ja korjaamiseen on saatu niiden suostumus, joiden asema tämän johdosta heikkenee.

Tekninen virhe tarkoittaa ratkaisussa olevaa kirjoitus- tai laskuvirhettä. Tällainen ilmeinen virhe voidaan korjata itseoikaisuna tekemällä tarpeelliset korjaukset merkintöihin. Niille, joille korjaamisesta voi mahdollisesti aiheutua haittaa, tulee varata ennen korjaamista tilaisuus tulla kuulluiksi. Suostumuksen antaminen ei kuitenkaan ole virheen korjaamisen edellytyksenä ja virhe voidaan korjata ilman suostumustakin. 

Varsinainen muutoksenhaku lopullisesta ratkaisusta on kirjaamisasioissa mahdollista, mutta käytännössä varsin harvinaista. Mikäli viranomainen on ratkaissut asian toisin kuin hakija on pyytänyt, on päätökseen liitettävä valitusosoitus. Muutoksenhaku kirjaamisviranomaisen päätöksestä tapahtuu valituksella maaoikeuteen. Valittaminen on mahdollista tehdä viimeistään 30 päivän kuluttua ratkaisun tekemisestä. Jos hakemus menee muutoksenhakuviranomaisessa läpi, kumotaan päätös ja se palautetaan kirjaamisviranomaiselle uudestaan ratkaistavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa