Minilex - Lakipuhelin

Jälkikäteinen oikeusturva suojaa yksilöä päätöksen teon jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälkikäteinen eli repressiivinen oikeusturva tarkoittaa keinoja, joita yksilöllä on käytettävissään tämän ollessa tyytymätön viranomaisen menettelyyn. Jälkikäteisellä oikeusturvalla annetaan suojaa yksilölle sen jälkeen, kun päätös on tehty. Lainkäyttö on osa jälkikäteistä oikeusturvan antamista, jonka tehtävänä on ratkaista oikeusriidat sekä varmistaa, että aineellisen oikeuden normeja sovelletaan oikein. Hallinto-oikeudellista lainkäyttöä ovat asian käsittely muutoksenhaun johdosta ja hallintoriita-asian käsittely.

Jälkikäteiset oikeussuojakeinot voidaan jaotella hallinnon sisäisiin ja ulkoisiin oikeussuojakeinoihin. Sisäisiä jälkikäteen vaikuttavia oikeussuojakeinoja ovat yleensä itseoikaisu, hallintokantelu ja päätöksen alistaminen. Ulkoisia oikeussuojakeinoja ovat varsinaiset muutoksenhakukeinot eli hallintovalitus ja kunnallisvalitus sekä ylimääräiset muutoksenhakukeinot, joita ovat menetetyn määräajan palauttaminen, kantelu ja purku.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa