Minilex - Lakipuhelin

Integroidun piirimallin piirin rekisteröintiä haetaan kirjallisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Integroidun piirimallin piirin rekisteröintihakemus tehdään kirjallisesti rekisteriviranomaiselle, eli Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Rekisteröintihakemuksen, jonka muodostaa hakemuskirje liitteineen, tulee sisältää piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto kahtena kappaleena. Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto tarkoittaa piirustuksia tai valokuvia muun muassa piirimallista tai sen osasta, josta on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri sekä integroidun piirin eri kerroksista. Lisäksi piirimallin yksilöimiseksi voidaan antaa tietovälineitä, joille on tallennettu piirimallia koskevia tietoja tietokoneella luettavassa muodossa, tällaisten tiedostojen tulosteita, lisäselvityksiä ja piirimallin perusteella valmistettuja integroituja piirejä. Jos rekisteröitävä piirimalli on vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri, on annettava selvitys siitä, mitä osaa kokonaisuuden pinta-alasta rekisteröitävä piirimalli vastaa.

Rekisteröintihakemuksen tulee koskea piirimallia sellaisena kuin se on hakemuksen tekemispäivänä tai, jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä, sellaisena kuin se oli ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohtana. Hakemuskirjeen on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää muun muassa hakijan nimi ja mahdollisen asiamiehen tiedot, piirimallin lyhyt nimi, luomisvuosi sekä luojan nimi ja osoite sekä, jos hän ei ole Suomen kansalainen tai hänellä ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, myös hänen kansalaisuutensa ja vakinainen asuinpaikkansa. Jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä, hakemuskirjeessä tulee myös esittää selvitys ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohdasta. Hakemukseen on sisällytettävä myös vakuutus siitä, että piirimalli on luovan ja omaperäisen henkisen työn tulos ja että sitä ei ole suoraan kopioitu jostain toisesta piirimallista. Hakemukseen on sisällytettävä liitteinä piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto sekä mahdollisen asiamiehen valtakirja. Jos joku muu kuin hakija on luonut piirimallin, liitteenä on oltava selvitys, joka osoittaa hakija oikeuden. Lopuksi mukaan on liitettävä todistus siitä, että hakija on maksanut rekisteröintimaksun. Hakemus laaditaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta piirimallin nimi on ilmoitettava sekä suomeksi että ruotsiksi. Jos hakemukseen on liitetty vieraskielinen asiakirja, siitä on rekisteriviranomaisen vaatimuksesta annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa