Minilex - Lakipuhelin

Hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavat tuotteet voidaan ottaa talteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallin loukkauksen kärsinyt voi kääntyä tuomioistuimen puoleen jatketun loukkauksen estämiseksi. Tuomioistuin voi vaatimuksesta, sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi, määrätä, että hyödyllisyysmallilla suojattu tuote, joka on valmistettu hyödyllisyysmallin haltijan luvatta, tai esine, jonka käyttäminen sisältäisi hyödyllisyysmallin loukkauksen, on määrätyllä tavalla muutettava tai pantava talteen jäljellä olevaksi hyödyllisyysmallin rekisteröinnin voimassaoloajaksi tai hävitettävä tai, jos kysymyksessä on hyödyllisyysmallilla suojattu tuote, luovutettava loukatulle lunastusta vastaan.

Toisin sanoen jotteivät hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavat tuotteet tuottaisi enempää vahinkoa, tuomioistuin voi estää niiden käytön. Tuote tai esine voidaan siis määrätä muutettavaksi niin, ettei se enää loukkaa hyödyllisyysmallioikeutta ja tuotteet voidaan myös panna säilöön tai luovuttaa hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle lunastusta vastaan. Tavaroita ei kuitenkaan voida ottaa talteen, jos tuote on nyt jonkun sellaisen omistuksessa, joka on asian suhteen vilpittömässä mielessä eli ei perustellusti tiedä tuotteeseen tai esineeseen liittyvistä oikeudenloukkauksista, eikä itse ole loukannut hyödyllisyysmallioikeutta.

Kantajan vaatimus voi kohdistua vain niihin tuotteisiin, jotka on valmistettu ilman hänen lupaansa tai esineisiin, jonka käyttäminen sisältää hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen. Tällaisia tuotteita voivat olla itse keksinnön lisäksi esimerkiksi koneet, jotka on suunniteltu valmistamaan vain kyseistä keksintöä. Tuomioistuin voi erityisistä syistä määrätä, että edellä mainitun omaisuuden haltija saa jatkossa hallita omaisuutta kohtuullisesta vastikkeesta ja muutoin kohtuullisilla ehdoilla jäljellä olevan hyödyllisyysmallin suoja-ajan tai osan siitä. Hyödyllisyysmallia rikkova omaisuus voidaan myös tietyin edellytyksin takavarikoida, milloin teollisoikeusrikoksen voidaan olettaa tapahtuneen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa