Minilex - Lakipuhelin

Hyödyllisyysmalliasiat merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää hyödyllisyysmallirekisteriä. Rekisteriin merkitään kaikki keskeisimmät hyödyllisyysmalleja koskevat päätökset ja muutokset. Osan merkinnöistä viranomainen tekee omasta aloitteestaan, mutta osa tehdään vain asianosaisen tai ulkopuolisen tahon pyynnöstä. Joskus rekisterimerkintä edellyttää vahvistetun maksun suorittamista.

Rekisteriin merkitään itse hyödyllisyysmallioikeuden lisäksi esimerkiksi hyödyllisyysmallioikeuden luovutukset ja käyttöluvat, panttaus ja pakkolupa, hyödyllisyysmallin ulosmittaus, asiamiestä koskevat muutokset sekä rekisteröinnin uudistaminen. Jos käyttölupa tai panttioikeus on lakannut olemasta voimasta, merkintä poistetaan rekisteristä. Rekisteriin merkitään myös tieto siitä, että jäljennös tuomioistuimen tuomiosta on saapunut viranomaiselle, ja siitä, kun hyödyllisyysmalli on julistettu mitättömäksi.

Varsinkin riita-asioissa hyödyllisyysmallirekisteri on ratkaisevassa roolissa. Luovutuksensaajan kannattaa ilmoittaa luovutuksesta rekisteriin pikimmiten, sillä riitatilanteissa hyödyllisyysmallioikeuden haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana hyödyllisyysmallirekisteriin, jos hän ei perustellusti ole tiennyt asian todellisesta tilanteesta. Yksittäinen rekisterimerkintä voi sanella koko riidan lopputuloksen. Tämän vuoksi on tärkeää pitää huoli siitä, että rekisteriin on aina merkittynä oikeat ja ajanmukaiset tiedot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa