Minilex - Lakipuhelin

Hyödyllisyysmalli myönnetään vain, jos keksintö täyttää vaaditut edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka hyödyllisyysmallin saaminen on helpompaa kuin patentin, edes sitä ei myönnetä kaikkiin keksintöihin. Hyödyllisyysmallin saamisen pääedellytyksenä on, että keksinnössä on kyse teknisestä ratkaisusta, jota voidaan käyttää teollisesti. Tämän vaatimuksen lisäksi laki asettaa tiettyjä reunaehtoja, jotka sulkevat osan keksinnöistä pois. Keksintönä ei pidetä pelkästään löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää. Keksinnön käsitteen ulkopuolelle jäävät myös muun muassa taiteelliset luomukset, suunnitelmat, säännöt, pelit ja tietokoneohjelmat, sekä tietojen esittäminen. Laissa on asetettu keksinnölle myös sisällöllisiä vaatimuksia. Keksintö ei saa olla siveellisyyden tai yleisen järjestyksen vastainen. Hyödyllisyysmallia ei myöskään myönnetä keksintöihin, jotka ovat kasvilajikkeita, eläinrotuja tai menetelmiä.

Keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä. Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla. Myös ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää Suomessa tehdyn hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen, patenttihakemuksen ja mallioikeushakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi, jos mainittu hakemus on tullut julkiseksi.

Hyödyllisyysmalli voidaan kuitenkin rekisteröidä, vaikka keksintö on kuuden kuukauden kuluessa ennen hakemuksen tekemistä tullut julkiseksi. Edellytyksenä on, että julkiseksi tulo on seurausta sellaisesta ilmeisestä väärinkäytöksestä, joka on kohdistunut hakijaan tai siihen, jolta tämä johtaa oikeutensa. Samoin rekisteröidä voidaan keksintö, joka on tullut kuuden kuukauden kuluessa ennen hakemusta julkiseksi sen johdosta, että hakija tai se, jolta tämä johtaa oikeutensa, on pannut keksinnön näytteille virallisessa tai virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa