Minilex - Lakipuhelin

Horisontaalisia sopimuksia koskevat ryhmäpoikkeukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Euroopan unionissa on annettu ryhmäpoikkeusasetuksia tiettyjen horisontaalisten sopimusten osalta, joita ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehityssopimukset, erikoistumissopimukset sekä teknologiansiirtosopimukset. Nämä elinkeinonharjoittajien, kuten suuryritysten, väliset sopimukset sallitaan tiettyyn pisteeseen saakka, sillä näiden sopimusten hyödyt kilpailulle ovat yleensä suuremmat kuin niistä aiheutuvat haitat.

Horisontaaliset sopimukset ovat samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten välisiä sopimuksia. Tietyt yritysten väliset horisontaaliset sopimukset ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä kilpailulainsäädännössä. Tällaisia ovat niin sanotut paljaat kilpailunrajoitukset, kuten järjestelyt, joiden tarkoituksena on sopia hintatasosta tai rajoittaa tuotantoa markkinoilla. Näitä pidetäänkin vakavimpina kilpailunrajoituksina, koska niillä pyritään estämään markkinoiden kilpailumekanismin toiminta, mikä johtaa yleensä markkinoiden vääristymiseen. Kuitenkin suuri osa yritysten keskinäisistä sopimuksista on neutraaleja tai kilpailulle myönteisiä ja siksi tiettyjen edellytysten vallitessa sallittuja.

EU:ssa ja Suomessa suhtaudutaan monin paikoin varauksellisesti yritysten välisiin sopimuksiin ja yhteistyöhön, mutta esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetukset sallivat tietyn yhteistyön yritysten välillä. Jos tapaukseen soveltuvan ryhmäpoikkeusasetuksen markkinaosuusraja ylittyy, menettely ei enää kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin. Esimerkiksi erikoistumissopimusten osalta tämä raja on sopimukseen osallisten yritysten yhteenlaskettu 20 prosentin markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla. Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisten merkityksellisten markkinoiden ja niiden maantieteellisen ulottuvuuden arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa, mitkä tuotteet kilpailevat keskenään ja mikä on tuotteen kysynnän ja tarjonnan korvattavuus.

Yritys tekee itse arvion siitä, kuuluuko sen menettely tietyn ryhmäpoikkeuksen piiriin ja kantaa riskin arvionsa oikeellisuudesta, sillä kilpailuviranomainen ei ole sidottu tähän yrityksen ennakolliseen arviointiin. Näin ollen menettely, jonka yritys on itse katsonut sallituksi, voi kilpailuviranomaisen tulkinnan mukaan olla kiellettyä kilpailunrajoittamista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa