Minilex - Lakipuhelin

Horisontaalisia sopimuksia koskevat ryhmäpoikkeukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Euroopan unionissa on annettu ryhmäpoikkeusasetuksia tiettyjen horisontaalisten sopimusten osalta, joita ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehityssopimukset, erikoistumissopimukset sekä teknologiansiirtosopimukset. Nämä elinkeinonharjoittajien, kuten suuryritysten, väliset sopimukset sallitaan tiettyyn pisteeseen saakka, sillä näiden sopimusten hyödyt kilpailulle ovat yleensä suuremmat kuin niistä aiheutuvat haitat.

Horisontaaliset sopimukset ovat samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten välisiä sopimuksia. Tietyt yritysten väliset horisontaaliset sopimukset ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä kilpailulainsäädännössä. Kyse on niin sanotuista paljaista kilpailunrajoituksista, kuten järjestelyistä, joiden tarkoituksena on sopia hinnoista tai rajoittaa tuotantoa. Nämä rajoitukset ovat kilpailunrajoituksista vakavampia, koska niillä pyritään estämään kilpailumekanismin toimiminen, minkä seurauksena markkinat yleensä vääristyvät. Kuitenkin suuri osa yritysten keskinäisistä sopimuksista on neutraaleja tai myönteisiä kilpailulle ja siksi tiettyjen edellytysten vallitessa sallittuja.

EU:ssa ja Suomessa suhtaudutaan yritysten välisiin sopimuksiin ja yhteistyöhön monin paikoin varsin varauksellisesti, mutta esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetukset sallivat siis tietyn yhteistyön yritysten välillä. Jos tapaukseen soveltuvan ryhmäpoikkeusasetuksen markkinaosuusraja ylittyy, menettely ei kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin. Esimerkiksi erikoistumissopimusten osalta tämä raja on sopimukseen osallisten yritysten yhteenlaskettu 20 prosentin markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla. Merkityksellisten markkinoiden ja sen maantieteellisen ulottuvuuden arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavat asiat: mitkä tuotteet kilpailevat keskenään ja mikä on tuotteen kysynnän ja tarjonnan korvattavuus.

Yritys tekee itse arvion siitä, kuuluuko sen menettely tietyn ryhmäpoikkeuksen piiriin ja kantaa riskin arvion oikeellisuudesta, sillä kilpailuviranomainen ei ole sidottu tähän yrityksen ennakolliseen arviointiin. Näin ollen menettely, jonka yritys on itse katsonut sallituksi, voi kilpailuviranomaisen tulkinnan mukaan ollakin kiellettyä kilpailunrajoittamista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa