Minilex - Lakipuhelin

Hallinnon sisäiset oikeuskeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnon sisäisillä oikeuskeinoilla tarkoitetaan lähinnä päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia hallinnon sisäisiä oikeuskeinoja. Näitä ovat itseoikaisu, hallintokantelu ja päätöksen alistaminen. Itseoikaisu tarkoittaa menettelyä, jossa viranomainen päätöksenteon jälkeen eli lopullisen asiaratkaisun tekemisen jälkeen korjaa itse tekemäänsä päätöstä. Itseoikaisua voidaan käyttää esimerkiksi kirjoitus- ja laskuvirheen korjaamiseen, oikaisuvaatimuksesta tapahtuvaan viranomaisen itseoikaisuun, joka on vain asianosaisaloitteinen, sekä asiavirheen korjaamiseen, joka tapahtuu varsinaisena itseoikaisuna joko viranomaisen tai asianosaisen aloitteesta. Hallintokantelu taas tehdään ylemmälle viranomaiselle tai sellaiselle viranomaiselle, joka valvoo lainvastaiseen, virheelliseen tai epäasialliseen menettelyyn syyllistynyttä viranomaista. Hallintokantelu on vapaamuotoinen ja sen voi tehdä kuka tahansa. Hallintokantelulla voidaan saavuttaa vain huomautus tai ohjaus, se ei siis ole muutoksenhakukeino. Joissakin tapauksissa, joista on erikseen säädetty, voidaan päätös alistaa. Alistaminen tarkoittaa siis, että ylemmälle viranomaiselle annetaan tilaisuus valvoa ja ohjata päätöksenteossa, kuitenkin samalla jättäen varsinaisen päätösvallan hallinnon alemmalle tasolle. Alistusviranomainen kuitenkin tutkii aina alistettavan päätöksen lainmukaisuuden.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa