Minilex - Lakipuhelin

Hakemuskirjaan on sisällytettävä lain vaatimat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallia haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksen on oltava kirjallisessa muodossa ja sen on sisällettävä lain edellyttämät seikat ja asiakirjat. Hakemus muodostuu kahdesta erillisestä osasta: kirjelmästä eli hakemuskirjasta sekä sen liitteistä. Ennen kuin hakemus hyväksytään, hakijan on suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu.

Hakemuskirjassa on ilmoitettava keksijän nimi. Jos hyödyllisyysmallioikeutta hakee joku muu kuin keksijä itse, hakijan on selitettävä, millainen oikeus hänellä on keksintöön, eli miksi hänellä on oikeus hakea siihen hyödyllisyysmallia. Hakemuskirjassa on ilmoitettava hakijan nimi, kotipaikka, osoite sekä samat tiedot mahdolliselta asiamieheltä. Hakemuskirjassa on mainittava myös keksijän nimi sekä osoite. Keksinnölle on valittava lyhyt ja asiallinen nimitys ja se on ilmoitettava hakemuksessa. Hakemuskirjaan on liitettävä myös keksinnön selitys ja keksinnön havainnollistamiseksi tarpeelliset kuvat sekä yksi tai useampi suojavaatimus. Jos hakija haluaa pyytää hakemukselleen etuoikeutta, se on ilmoitettava tässä vaiheessa. Kun hakijoita on useampia yhdessä, hakemuksessa on kerrottava, kuka heistä on oikeutettu vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset. Lisäksi hakemuksessa on lueteltava siihen liitetyt asiakirjat. Viimeiseksi, hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoituksellaan varmentama.

Hakija voi myös pyytää rekisteriviranomaiselta hyödyllisyysmallin tutkimista sen arvioimiseksi, onko hakemuksessa esitetty keksintö uusi aikaisempaan verrattuna ja eroaako se siitä selvästi. Tätä uutuustutkimusta tulee nimenomaisesti pyytää hakemuksessa, sillä rekisteriin voidaan hyväksyä myös keksintö, joka ei ole uusi, koska keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä ei tutkita automaattisesti. Jos rekisteriin on hyväksytty vanha keksintö, kuka tahansa voi milloin tahansa vaatia hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöintiä sillä perusteella, että keksintö ei ole uusi. Jos uutuustukimusta pyydetään, todistus tutkimusmaksun suorittamisesta tulee myös liittää hakemukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa