Minilex - Lakipuhelin

Hakemusasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Integroidun piirin piirimallin yksinoikeutta koskevat hakemusasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Hakemusta koskevat asiakirjat tulevat julkiseksi rekisteröintipäivästä lukien eli päivästä, jona hakemus saapui viranomaiselle ja läpäisi viranomaisen muodollisen tarkastuksen.

Asiakirjojen julkisuus merkitsee sitä, että hakemusasiakirjat merkitään julkiseen piirimallirekisteriin, josta kenellä tahansa on oikeus saada rekisteriotteita kohtuullista maksua vastaan. Asiakirjojen julkisuudesta voi olla hyötyä etenkin kilpaileville yrittäjille. Julkisuus ei kuitenkaan ole poikkeukseton sääntö, sillä yrityksen liikesalaisuuden suojaamiseksi hakemusasiakirjojen julkisuutta voidaan rajoittaa.

Hakija voi vaatia liikesalaisuuden suojaamiseksi päätöstä, jonka mukaan piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto on pidettävä salassa. Kyseinen salassapitovaatimus voi kuitenkin kohdistua enintään puoleen integroidun piirin kerrosten määrästä. Vaatimus voi koskea myös vain piirimallin kerroksen osaa. Vaatimuksesta tulee selvästi käydä ilmi, mihin hakemuskirjeen liitteisiin se kohdistuu, eli salassapidon ala on yksilöitävä tarkasti hakemuksessa. Ne liitteet, joihin salassapitovaatimus kohdistuu, joko jätetään erilleen muista liitteistä tai jätetään yhdessä muiden liitteiden kanssa kahtena sarjana siten, että salassapitovaatimuksen kohteena olevat liitteet sisältyvät vain toiseen sarjaan.

Liikesalaisuuden piiriin ei lueta asiakirjaa tai muuta aineistoa, joka on välttämätön piirimallin yksilöimiseksi, piirimallin luomisvuoden tai piirimallin rekisteröintihakemuksen tekemistä edeltäneen piirimallin yleisölle levittämisen ajankohdan määrittämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa