Minilex - Lakipuhelin

Hakemuksen puutteet on korjattava annetussa määräajassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Integroidun piirimallin piirin yksinoikeuden hakemuksesta löytyneet virheet voi vielä korjata hakemuksen vireilletulon jälkeen. Samoin hakijalle annetaan tietyissä tilanteissa mahdollisuus lausuman antamiseen jostain hakemukseen liittyvästä seikasta. Jos hakija ei ole noudattanut hakemusta koskevia säännöksiä tai jos rekisteriviranomainen havaitsee olevan muita esteitä piirimallin rekisteröinnille, hakijaa on välipäätöksellä kehotettava määräajassa antamaan lausumansa tai korjaamaan puutteellisuuden.

Jollei hakija välipäätöksessä määrätyn ajan kuluessa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin korjatakseen puutteellisuuden, josta on huomautettu, hakemus on jätettävä sillensä eli sen käsittely keskeytetään. Hakijalle annetussa välipäätöksessä on ilmoitettava tästä seuraamuksesta. Käsittelyn keskeyttäminen ei merkitse samaa kuin hakemuksen hylkääminen, vaan sillensä jätetty hakemus on mahdollista saada uudelleen käsiteltäväksi. Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn ajan päättymisestä sitä pyytää sekä antaa lausumansa tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja saman ajan kuluessa suorittaa vahvistetun uudelleenkäsittelymaksun. Uudelleen käsiteltäväksi ottaminen voi tapahtua vain kerran, eli jos hakija saa hakemuksensa uudelleen käsiteltäväksi, ja taas esimerkiksi laiminlyö mahdollisten puutteiden korjaamisen tai pyydetyn lausunnon antamisen, hakemus hylätään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa