Minilex - Lakipuhelin

Ennaltaehkäisevä oikeusturva

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennakollinen oikeusturva on järjestetty siten, että asian käsittelystä yleensä sekä viranomaisten menettelystä asian käsittelyssä säädetään laissa, nimenomaisesti hallintolaissa. Ennakollista oikeusturvaa on siis se, että hallintomenettely kokonaisuudessaan perustuu lakiin. Kun hallintotoiminta perustuu lakiin, mielivaltaisuutta ei pääse tapahtumaan. Laissa säädetään laajasti yksityisen ennakollisen oikeusturvan kannalta välttämättömistä hallintoasian vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvistä menettelyllisistä vaatimuksista. Yksityisen kannalta tärkeimpiä ennakollisia oikeusturvatakeita ovatkin nimenomaan menettelyvaatimukset, kuten esteettömyys, asianosaisen kuuleminen ja päätöksen perusteleminen. Esteettömyysvaatimus estää mielivallan päätöksenteossa, asianosaisen kuuleminen takaa, että asianosainen on aina tietoinen asiansa käsittelystä ja voi vaikuttaa siihen. Päätöksen perusteleminen myös osaltaan estää mielivaltaa päätöksenteossa, kun kaikki päätökset on perusteltava, ja näin myös asianosainen voi arvioida, onko päätös todella tapahtunut lain mukaisesti. Myös julkisuus takaa ennakollita oikeusturvaa. Hallintotoiminnan tulee ylipäänsäkin olla avointa ja läpinäkyvää. Lisäksi asianosaisaseman määrittelyllä on hallintoasioissa keskeinen merkitys. Se vaikuttaa paitsi menettelyn edellytysten täyttymiseen myös nimenomaan keskeisimpien ennakollisten oikeusturvaperiaatteiden soveltamiseen, sillä hallintoasioissa tietyt oikeudet on vain asianosaisilla. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että asianosaisasema on määritelty tarpeeksi tarkasti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »