Minilex - Lakipuhelin

Emo-tytäryhtiödirektiivi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Emo-tytäryhtiödirektiivi, eli Euroopan unionin neuvoston direktiivi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä, on alun perin annettu vuonna 1990 ja sitä on viimeksi uudistettu vuonna 2015. Direktiivin tavoitteena on vapauttaa lähdeverosta osingot ja muut jaetut voitot, joita tytäryhtiöt maksavat emoyhtiöilleen, ja välttää tällaisen tulon kaksinkertainen verotus emoyhtiön tasolla.

Kun emoyhtiölle tytäryhtiönsä osakkaana jaetaan voittoa, emoyhtiön sijaintijäsenvaltiolla on direktiivin perusteella kaksi eri vaihtoehtoa voitonjaon verokohtelulle. Ensimmäinen vaihtoehto on voiton jättäminen verottamatta siltä osin kuin se ei ole tytäryhtiölle vähennyskelpoinen ja verottaminen siltä osin kuin se on vähennyskelpoinen. Toinen vaihtoehto on voiton verottaminen niin, että emoyhtiön sallitaan vähentää veronsa määrästä tytäryhtiön tästä voitosta maksamaa veroa vastaava osuus. Verotuksen neutraaliuden varmistamiseksi tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on lisäksi vapautettu lähdeverosta.

Ennen direktiivin voimaantuloa unionin jäsenvaltioiden erilaiset säännökset aiheuttivat sen, että eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden välisiä suhteita sääntelevät jäsenvaltioiden verosäännökset olivat yleisesti ottaen vähemmän edullisia kuin samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden välisiin suhteisiin sovellettavat säännökset. Tämä epätasa-arvoisuus oli vastoin EU:n pääoman liikkuvuuden periaatetta ja emo-tytäryhtiödirektiivi luotiin tämän epäkohdan poistamiseksi. Direktiivin myötä yhtiöiden ryhmittyminen unionissa helpottui.

Vuonna 2015 direktiiviä muutettiin niin, että emoyhtiön saaman osingon verovapautta rajoitettiin suhteessa keinotekoisiin järjestelyihin. Muutoksen seurauksena veroetua ei myönnetä sellaiselle järjestelylle tai niiden sarjalle, jonka pääasiallisena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena on direktiivin kohteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun saavuttaminen. Järjestelyn tulee lisäksi olla epäaito kaikki asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet huomioiden.

Yleisesti ottaen on tärkeää huomioida, että osinkotulojen verotusta koskeva lainsäädäntö on hyvin monimutkaista ja jatkuvasti muuttuvaa. Tämän vuoksi on parasta kääntyä tarvittaessa asiantuntijan puoleen odottamattomien veroseuraamusten välttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa