Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön edustaminen prokuralla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Prokura tuottaa tietylle erikseen nimetylle henkilölle toimivallan edustaa yhtiötä. Myös avoimella yhtiöllä on mahdollisuus halutessaan antaa prokura haluamalleen henkilölle. Prokuraa tarkoittavassa määräyksessä nimettyä henkilöä kutsutaan nimellä prokuristi. Prokuristi nimetään valtakirjalla.

Prokuristi saa oikeuden toimia yhtiön puolesta kaikessa, mikä kuuluu yhtiön toimialaan, sekä oikeuden kirjoittaa yhtiön nimen. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteätä omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin. Mikäli prokura on kirjallinen, saa prokuristi myös oikeuden edustaa yhtiötä tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona.

Prokura on mahdollista osoittaa usealle henkilölle yhdessä siten, että ainoastaan he yhdessä voivat käyttää prokuraa ja edustaa yhtiötä. Tätä kutsutaan yhteisprokuraksi. Avoimessa yhtiössä voidaan määrätä, että prokuristi saa edustaa yhtiötä ainoastaan yhdessä yhden tai useamman yhtiömiehen kanssa. Prokuran antavat kaikki yhtiömiehet yhdessä. Prokuristi ei saa siirtää prokuraa toiselle henkilölle. Jokaisella yhtiömiehellä on yksin oikeus peruuttaa prokura, ellei toisin ole sovittu ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoa prokurasta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa