Minilex - Lakipuhelin

Asianomistajan tukihenkilö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoksen kohteeksi joutunut asianomistaja, jota kuullaan henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi ja jonka voidaan katsoa tarvitsevan tukea esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, voi saada tuekseen tukihenkilön. Tukihenkilö ei siis ole oikeudellinen avustaja, vaan hänen tehtävänsä on tukea uhria henkisesti. Tuomioistuin määrää tukihenkilön tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Pääsääntöisesti tukihenkilö myönnetään ainoastaan rikoksen asianomistajalle. Tukihenkilö voidaan lisäksi määrätä samojen edellytysten mukaisesti kuin asianomistajallekin, sellaiselle parituksen tai törkeän parituksen kohteena olleelle henkilölle, joka ei ole asianomistaja. Säännönmukaisesti tukihenkilö määrätään myös alle 15-vuotiaalle lapselle tai henkisesti häiriintyneelle lapselle, kun häntä kuullaan todistajana tai asianomistajana todistelutarkoituksessa.

Rikoksen asianomistajalle, jota kuullaan henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi ja jonka voidaan katsoa tarvitsevan tukea esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, voidaan tietyin edellytyksin määrätä tukihenkilö. Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle tukihenkilön esitutkintaa varten ja lisäksi oikeudenkäyntiä varten silloin, kun asianomistajalla on vaatimuksia virallisen syyttäjän ajamassa asiassa. Tukihenkilö voidaan määrätä seksuaalirikosta, kuten raiskausta, koskevassa asiassa, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Samoin tukihenkilö voidaan määrätä tiettyjä henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia koskevissa asioissa, jos sitä asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna. Henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaa rikosta koskevassa asiassa tukihenkilö voidaan määrätä, jos sitä rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna. Asianomistaja voi kääntyä juristin puoleen, mikäli mahdollisuus tukihenkilön määräämiseen ei selviä suoraan näiden seikkojen perusteella.

Tukihenkilön tehtävä on olla esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianomistajan henkilökohtaisena tukena ja auttaa häntä asian käsittelemiseen liittyvissä kysymyksissä. Tukihenkilö voi siis esimerkiksi tukea rikoksen uhria keskustelemalla hänen kanssaan asiasta sekä auttamalla oikeudenkäyntiin valmistautumisessa. Tukihenkilö voidaan määrätä, vaikka asianomistajalle olisi määrätty oikeudenkäyntiavustajakin. Tukihenkilö määrätään uhrin tuloista riippumatta ja hänen palkkionsa ja kulunsa maksetaan valtion varoista. Tukihenkilöksi määrättävällä henkilöllä on oltava tehtävään riittävä pätevyys. Tämä ei siis edellytä oikeustieteellistä tutkintoa. Tukihenkilöinä voivat toimia esimerkiksi rikosuhripäivystyksen ammattilaiset tai heidän kouluttamansa vapaaehtoistyöntekijät.

Tuomioistuin määrää tukihenkilön oikeudenkäynnissä, mutta tukihenkilön määrääminen jo esitutkinnassa on myös mahdollista. Tällöin tutkinnanjohtaja tai syyttäjä tekee tuomioistuimelle esityksen tukihenkilön määräämisestä, mikäli siihen katsotaan olevan aihetta. Tukihenkilöä ei määrätä vastoin asianomistajan tahtoa. Tukihenkilöä koskevissa asioissa neuvoa tai opastusta voi kysyä tarpeen vaatiessa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa