Minilex - Lakipuhelin

Ammattimainen käyttö voi olla sallittua hyödyllisyysmallista huolimatta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus sisältää sen, ettei muu kuin hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväkseen keksintöä valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä hyödyllisyysmallioikeudella suojattua tuotetta tai tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan tällaista tuotetta edellä sanottua tarkoitusta varten. Hyödyllisyysmallin rekisteröinti siis pääsääntöisesti estää muita ammattimaisesti käyttämästä kyseistä keksintöä hyväkseen. Tähän sääntöön on kuitenkin olemassa yksi merkittävä poikkeus. Joka hyödyllisyysmallihakemuksen tekemishetkellä Suomessa käytti ammattimaisesti hyväksi hakemuksessa tarkoitettua keksintöä, saa hyödyllisyysmallin rekisteröinnin estämättä jatkaa hyväksikäyttöä pysyttämällä entisellään sen yleisen luonteen, jollei hyväksikäyttö sisältänyt ilmeistä väärinkäyttöä hyödyllisyysmallinhakijaa tai sitä kohtaan, jolta tämä johtaa oikeutensa. Samanlainen hyväksikäyttöoikeus on vastaavilla edellytyksillä myös sillä, joka on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin käyttääkseen keksintöä ammattimaisesti hyväksi tässä maassa. Aiemman käytön on siis tullut olla ammattimaisesti tai ainakin on tullut ryhtyä olennaisiin toimenpiteisiin keksinnön ammattimaiseksi hyväksikäyttämiseksi. Henkilö on esimerkiksi voinut sijoittaa keksintöön rahaa tai pystyy muulla tavoin osoittamaan, että on suunnitellut aloittavansa keksinnön ammattimaisen käytön.

Vaatimuksena on myös, että käyttö on tapahtunut siihen aikaan, kun hyödyllisyysmallihakemus tehtiin. Käyttö on voinut jatkua jo kauan, mutta jos se on selvästi päättynyt ennen hakemuksen tekohetkeä tai jos se alkaa vasta tekohetken jälkeen, säännöstä ei voida soveltaa. Toiseksi vaaditaan, että käyttö on tapahtunut Suomessa. Ulkomailla tapahtunut keksinnön käyttö ei vaikuta siihen, miten hyödyllisyysmalliasiaa Suomen sisällä käsitellään. Kolmanneksi edellytetään, että keksinnön käyttäjä säilyttää jatkossa käytön yleisen luonteen. Keksintöä on siis jatkossakin käytettävä suurin piirtein samoin ja samassa laajuudessa kuin millaista käyttö oli hakemuksen tekohetkellä. Jos ammattimainen hyväksikäyttö täyttää kaikki vaaditut edellytykset, se saa jatkua hyödyllisyysmallista huolimatta. Kuitenkin jos hyväksikäyttö sisältää ilmeisen väärinkäytön patentinhakijaa tai keksijää kohtaan, käyttöä ei siis saa jatkaa. Lievä tai epäselvä väärinkäytös ei välttämättä estä keksinnön käyttöä jatkossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa