Minilex - Lakipuhelin

Aiempi hakemus aikaistaa uuden hakemuksen tekopäivää

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos samalle keksinnölle on haettu hyödyllisyysmallia tai patenttia jo aiemmin, tästä voi olla hyötyä uuden hakemuksen osalta. Tietyissä tilanteissa uusi hakemus nimittäin katsotaan tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa. Kyse on niin kutsutusta etuoikeudesta. Jotta nykyinen hakemus katsottaisiin tehdyksi samana päivänä kuin aiempi hakemus tehtiin, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä.

Hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus, jonka tarkoittama keksintö on tekemispäivää edeltävän kahdentoista kuukauden aikana esitetty Suomessa myönnettävää patenttia tai hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, tai teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisiin yleissopimukseen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liittyneessä toisessa valtiossa tai toisella tullialueella tehdyssä patenttia, keksijäntodistusta tai hyödyllisyysmallisuojaa koskevassa hakemuksessa, on katsottava uutuutta ja julkiseksi tulemisajankohtaa arvioitaessa tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa, jos hakija sitä pyytää. Toisin sanoen hakemusten välillä ei siis saa olla 12 kuukautta pidempää aikaa. Toiseksi edellytetään, että hakemus on esitetty Suomessa tai toisessa valtiossa, joka on allekirjoittanut teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisiin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen. Sopimukset kattavat lähes kaikki eurooppalaiset valtiot.

Etuoikeus voidaan saada myös aikaisemmasta suojahakemuksesta, jos se on tehty maassa, joka ei ole edellä mainittujen sopimusten osapuoli sillä edellytyksellä, että kyseisessä maassa myönnetään suomalaisesta hakemuksesta vastaava etuoikeus ja siellä voimassa oleva lainsäädäntö on pääosin yhdenmukainen edellä mainittujen sopimusten kanssa. Kolmas vaatimus on, että hakija itse hakee etuoikeutta. Etuoikeutta ei siis myönnetä automaattisesti, eikä asiaa tutkita viranomaisen omasta aloitteesta, vaan etuoikeutta on nimenomaisesti itse pyydettävä. Kun kaikki nämä vaatimukset täyttyvät, hakijan uusi hakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin aiempi hakemus. Parhaimmassa tapauksessa hakija voi näin ollen saada uuden hakemuksen päivämääräksi jopa vuotta aiemmin tehdyn hakemuksen tekopäivämäärän. Aiemmasta tekopäivämäärästä on hyötyä arvioitaessa keksinnön uutuutta ja julkiseksi tuloa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa