Minilex - Lakipuhelin

Yhteismerkki on useamman elinkeinonharjoittajan yhteinen tavaramerkki


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Yhteismerkki tarkoittaa sitä, että useampi kuin yksi elinkeinonharjoittaja käyttää merkkiä samanaikaisesti. Yhteismerkki yksilöi monen eri elinkeinonharjoittajan tuotteita ja palveluita. Yhteismerkkejä ovat sekä yhteisömerkit että tarkastusmerkit. Vaikka tuotteet voivat olla näennäisesti täysin erilasia ja kuulua eri tavararyhmiin, löytyy niiltä kuitenkin joku yhteinen piirre. Juuri tätä yhteistä seikkaa halutaan yhteismerkillä korostaa. Yhteismerkin tavoitteena on erottaa yhdistävän piirteen omaavat elinkeinoharjoittajat niistä, joilla ei tuota piirrettä ole. Yhteismerkkejä ovat sekä yhteisömerkit että tarkastusmerkit.

Yhteisö saa rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella yksinoikeuden tavaramerkkiin, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Tätä tavaramerkkiä kutsutaan yhteisömerkiksi. Tarkastusmerkki taas tarkoittaa erityistä merkkiä, jota käytetään tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten, Viranomainen, yhteisö tai säätiö, jonka tehtävänä on tavaroiden tai palvelujen tarkastaminen tai valvominen tai niitä koskevien määräysten antaminen, saa rekisteröinnillä yksinoikeuden tällaiseen tarkastusmerkkiin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa