Minilex - Lakipuhelin

Tavaramerkin loukkaus voi aiheuttaa vakavia seurauksia


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tavaramerkin loukkaus tarkoittaa sitä, että joku käyttää luvatta toisen omistamaa tavaramerkkiä, tai siihen sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä. Tavaramerkin haltija voi näissä tilanteissa vaatia, että loukkaava teko lopetetaan. Tavaramerkin haltijan vaatimuksesta tuomioistuin voi kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoaan. Lisäksi loukkaajan on maksettava loukatulle hyvitys tavaramerkin käyttämisestä. Myös vahingonkorvausta on maksettava, jos tavaramerkin loukkaus on aiheuttanut vahinkoa. Samaten oikeudenkäyntikulut on korvattava loukatulle. Loukattu voi myös vaatia rangaistusta. Tuomioistuin voi tällöin tuomita loukkaajan tavaramerkkilain mukaisesta tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon.  Pahimmassa tapauksessa tavaramerkkioikeuden loukkauksesta tuomitaan rikoslain mukaisesta teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Lisenssinhaltija, jolle on myönnetty yksin oikeus rekisteröidyn tavaramerkin käyttämiseen Suomessa ja jonka oikeus tavaramerkkiin on merkitty tavaramerkkirekisteriin, on tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevissa asioissa tavaramerkin haltijan tavoin asianomistaja. Rekisteriin merkityn yksinomaisen käyttöluvan haltijalla on asianomistajan asema tavaramerkin loukkausasioissa siinäkin tapauksessa, että tavaramerkin haltija antaessaan toiselle yksinomaisen käyttöluvan on pidättänyt itselleen rinnakkaiskäyttöoikeuden. Tämä tarkoittaa sitä, että lisenssinhaltijalla on itsenäinen kanneoikeus. Lisenssinsaaja saa siis vapaasti nostaa kanteen tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Hänen ei tarvitse odottaa, päättääkö tavaramerkin haltija nostaa kannetta vai ei. Milloin yksinomaisen käyttöluvan saaja haluaa nostaa loukkauskanteen, hänen tulee ilmoittaa siitä tavaramerkin haltijalle uhalla, että hänen kannettaan ei muuten oteta tutkittavaksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »