Minilex - Lakipuhelin

Viljelijän tiedonantovelvollisuuden rikkominen on kasvinjalostajanoikeusrikkomus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Viljelijällä on velvollisuus maksaa tiettyjen ehtojen täyttyessä lajikkeen omistajalle korvausta lisäystarkoituksiin käyttämästään ja tuottamastaan suojattujen lajikkeiden lisäysaineistosta. Tämän vuoksi maanviljelijöille on annettu tietojenantovelvollisuus; viljelijä on velvollinen antamaan pyydettäessä viranomaiselle ja kasvinjalostajanoikeuden haltijalle maksuvelvollisuuden toteamiseksi tarvittavan tiedon.

Jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa, hänet voidaan tuomita kasvinjalostajanoikeusrikkomuksesta. Seurauksena rikkomuksesta on sakkorangaistus. Rangaistusvastuun kannalta merkitystä on tahallisuudella ja törkeällä huolimattomuudella. Jos viljelijän syyksi ei voida lukea kumpaakaan näistä, häntä ei voida tuomita kyseisestä rikkomuksesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa