Minilex - Lakipuhelin

Vesikulkuneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jolla ei ole siihen edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa. (ks. Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset)

Mikäli henkilö rikkoo tätä määräystä joko tahallisesti tai huolimattomuudesta antamalla moottorikäyttöisen veneen alle 15-vuotiaalle tai esimerkiksi alkoholia nauttineelle henkilölle, hänet voidaan tuomita vesiliikennerikkomuksesta sakkoon. Kuitenkin vesikulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle voidaan sakon sijaan tuomita vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa