Minilex - Lakipuhelin

Vesikulkuneuvon kunto ja rakenne


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jokaisen vesillä liikkujan on huolehdittava sekä omasta turvallisuudestaan että muiden veneessä olevien henkilöiden turvallisuudesta. Samalla tulee muistaa, että omalla käyttäytymisellään ei saa aiheuttaa turvattomuutta ja vaaratilanteita muille vesillä liikkujille. Veneilijöiden tulee huolehtia, että vesikulkuneuvo on rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään.

Vesikulkuneuvon on lisäksi oltava sellainen, ettei sen käytöstä aiheudu merkityksellistä tai tarpeetonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Veneestä ei näin ollen saa aiheutua esimerkiksi liiallisia ympäristölle haitallisia päästöjä eikä myöskään liian suurta häiritsevää melua. Veneen kunnosta tulee siis huolehtia, ettei se esimerkiksi valuta vesistöön ja muualle ympäristöön haitallisia aineita.

Huviveneen valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatettava tuote on suunniteltu ja valmistettu huvivenedirektiivin liitteen I olennaisten vaatimusten mukaisesti. Tuote voidaan asettaa saataville markkinoilla tai ottaa käyttöön vain, jos se oikein huollettuna ja käyttötarkoituksen mukaan käytettynä ei aiheuta vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle, omaisuudelle eikä ympäristölle. Markkinoilla saataville asetettavan tai käyttöön otettavan tuotteen on täytettävä tuotteen suunnittelua ja rakentamista, moottoreiden pakokaasupäästöjä sekä melupäästöjä koskevat huvivenedirektiivin liitteen I mukaiset olennaiset vaatimukset.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »