Minilex - Lakipuhelin

Vastuun jakautumisesta sopimusketjussa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Sopimusketjussa on kyse tilanteesta, jossa peräkkäiset sopimukset eri toimijoiden välillä muodostavat toisistaan riippuvaisen sopimusten ketjun. Sopimusketjut ovat tyypillisiä rakennusurakoissa, joissa käytetään aliurakoitsijoita, sekä tavaran jakelussa, jossa tavara kulkee tuottajalta loppukäyttäjälle.

Sopimusketjun sopimukset voivat olla erillisiä sopimuksia, mutta niiden riippuvaisuus toisistaan saattaa aiheuttaa sopimusketjun aiemman toimijan viivästyksen tai muun vastaavan syyn perusteella vastuun myöhemmälle sopimusketjun toimijalle. Toisaalta sopimusketjun aiemmalle toimijalle saattaa syntyä virheellisen suorituksen perusteella vastuu sopimusketjun myöhemmän toimijan sopimuskumppania kohtaan.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa