Minilex - Lakipuhelin

Tuottamusvastuuseen perustuva vahingonkorvaus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tuottamusvastuussa sopimusosapuolen korvausvastuun edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut hänen huolimattomuutensa seurauksena. Vastuusta vapautuakseen sopimusosapuolen on näytettävä toimintansa olleen huolellista. Tuottamusvastuussa on siis kyse käännetystä todistustaakasta.

Erityisesti asiantuntijapalveluissa asiantuntijana toimivaa osapuolta koskee tuottamusvastuu. Asiantuntijoiden kohdalla korostetaan tavallista enemmän huolellisuusvaatimusta, sillä onhan asiantuntija sopimussuhteessa lähes aina tiedollisesti paremmassa asemassa kuin vastapuoli.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa