Vapautus kehitysvammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden johdosta

Ajoneuvon perusverosta myönnetään vapautus henkilölle, jolle on myönnetty tieliikennelaissa tarkoitettu kehitysvammaisen tai liikuntarajoitteisen pysäköintilupa, sekä henkilölle, joka kuljettaa kehitysvammaista taikka liikuntarajoitteista, jolle on myönnetty edellä mainittu lupa. Vapautus myönnetään myös henkilölle, jolle on myönnetty autoveron palautus, tai vapautus autoverosta oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi.

Vapautus voidaan myöntää saman henkilön kehitysvammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan eikä verovelvollinen voi saada kyseistä vapautusta useammasta kuin yhdestä ajoneuvosta kerrallaan.

Vapautusta kehitysvammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella haetaan kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi verovelvollisen sekä kehitysvammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön nimi, osoite ja henkilötunnus sekä ajoneuvon rekisteritunnus samoin kuin hakemuksen perustelut. Hakemukseen tulee liittää jäljennös mahdollisesta autoveronpalautuspäätöksestä tai pysäköintiluvasta. Jäljennökset voidaan vaatia liitettäviksi oikeaksi todistettuina tai asiakirjat esitettäviksi alkuperäisinä.

Vapautus voidaan myöntää hakemuksetta, mikäli vapautuksen peruste on Liikenteen turvallisuusviraston tiedossa. Vapautus on voimassa niin kauan, kun verovapauden edellytyksissä ei tapahdu muutoksia.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>