Omistaja tai haltija maksaa ajoneuvoveron

Ajoneuvoveron suorittaa rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja tai rekisteriin merkitty ajoneuvon haltija, joka on velvollinen suorittamaan ajoneuvosta ajoneuvoveroa rekisteriin merkityltä omistus- tai haltijuusajaltaan. Mikäli rekisteriin on ajoneuvolle merkitty sekä omistaja että haltija, on verovelvollinen ajoneuvon haltija. Mikäli verovelvollisia on enemmän kuin yksi, ovat he yhteisvastuussa veron suorittamisesta.

Mikäli liikenteessä käytetään liikennekäytöstä poistettua taikka rekisteröimätöntä ajoneuvoa, taikka rekisteriin merkitty tieto on virheellinen, on verovelvollinen se, jonka olisi tullut olla merkittynä rekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Mikäli ajoneuvon omistajaa tai haltijaa ei voida osoittaa tai mikäli liikennekäytöstä poistettua tai rekisteröimätöntä ajoneuvoa on käytetty omistajan tai haltijan suostumuksetta, on verovelvollinen se, jonka käytössä ajoneuvon on katsottava olleen.

Yhteisvastuullisista verovelvollisista vero maksuunpannaan sille henkilölle, joka on merkitty ajoneuvon rekisteriin ajoneuvon ensimmäiseksi omistajaksi tai haltijaksi. Mikäli veroa ei saada perityksi ensimmäiseksi merkityltä verovelvolliselta, taikka mikäli maksuunpanon muutokseen on muu erityinen syy, maksuunpannaan vero muulle yhteisvastuulliselle verovelvolliselle.

Ajoneuvon rikoksella haltuunsa saanut henkilö on velvollinen suorittamaan veron ajalta, jolta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle on myönnetty vapautus ajoneuvoverosta tapahtuneeseen rikokseen perustuen.

Kun ajoneuvo luovutetaan, voi luovutuksensaaja ottaa vastatakseen verosta myös siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut sellaisen henkilön omistuksessa, joka on laiminlyönyt säädetyn rekisteri-ilmoituksen omistusoikeuden siirtymisestä. Mikäli luovutuksensaaja ottaa vastatakseen tästä verosta ja suorittaa veron, vapautuu luovuttaja verovelvollisuudesta. Mikäli luovutuksensaaja ilmoittaa, että hän ei ota vastatakseen verosta, pidetään häntä ja ajoneuvon luovuttajaa verovelvollisena omistusajaltaan tarkemmin säädetyllä tavalla.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>