Minilex - Lakipuhelin

Valtion ja kuntien luottamushenkilöt


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Osa hallinnon palveluksessa olevasta henkilöstöstä on luottamushenkilöitä ja kunnilla onkin paljon luottamushenkilöitä palveluksessaan. Osa luottamushenkilöistä valitaan vaaleilla, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Esimerkiksi kunnanvaltuutetut ovat kunnan luottamushenkilöitä, jotka valitaan kunnallisvaaleilla kunnanvaltuustoon ja kunnanvaltuusto taas valitsee osan kunnallisista luottamushenkilöistä.

Kunnan luottamushenkilöitä ovat siis valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Vaikka kuntien palveluksessa on paljon kunnallisia viranhaltijoita, on kunnallisilla luottamushenkilöillä kuitenkin merkittävä rooli. Kunnallishallinto on pohjimmiltaan luottamushenkilöiden hoidossa ja luottamushenkilön tuleekin mm. edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Luottamushenkilön tulee myös toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kunnan luottamushenkilöillä on myös erinäisiä oikeuksia, mm. oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, mikäli vapaasta on sovittu työnantajan kanssa. Luottamushenkilölle maksetaan lisäksi erinäisiä korvauksia, jotka liittyvät luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättää kunnanvaltuusto.

Valtiolla on omat luottamustoimensa. Esimerkiksi maallikkotuomarit käräjäoikeuksissa eli lautamiehet toimivat valtiollisessa luottamustehtävässä. Vaikka kunnanvaltuusto valitsee lautamiehen tehtäväänsä, ei lautamies kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa